EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Hiányos falfirka

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Hiányos falfirka

Sokan szeretik a falfirkákat, de talán még többen vannak, akiket megbotránkoztat ez a fajta kommunikációs forma. Ám tagadhatatlan, hogy léteznek művészi „graffitik” is. Azzal, hogy ezt elismerem, persze még nem támogatom az ízléstelen és a köztulajdont (vagy magánvagyont) megkárosító ocsmány krikszkrakszokat. Csupán elismerem, hogy ennek a lassan művészetté nemesülő irányzatnak is megvan a helye és értelme.

Nem így a falra mázolt csúf és okkult jeleknek. Sok mindent lehetne most felróni a „tetteseknek” (nevezhetnénk őket „légiónak” is, mert sokan vannak [Mk 5,9]); amiért viszont ez a jegyzet íródik, annak oka egy hiányosan idézett bibliai ige. Egyre több helyen látom ugyanis „falra fújva” azt a tanítást, hogy „A bűn zsoldja a halál”.

Csakhogy a Bibliában a mondatvégi pont egy kicsikét később van – ebben a formában a szövegnek ily módon a lényege vész el. Felháborodásomat fokozza, hogy már nem csak a fővárosban látni így, megcsonkítva az Igét, hanem számtalan vidéki tűzfalon is. A tévelygők tehát tovább tévelyegnek – hamis képet mutatva a kereszténységről és a keresztényekről...

Nyilvánvaló, hogy az első emberpár testének vetett pusztulást, amikor evett „a jó és a rossz tudásának fájáról” – nekik ezért meg kellett halniuk (1Móz 2,17). („...mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet” [Gal 6,8].) Nyilvánvaló, hogy ezzel örököltük mi is a bűnt – azonban éppen Jézus Krisztus az, aki megszabadít minket ettől a veszedelemtől, mert mi már a hitből élünk (Róm 1,17). Ki tehát az, aki engem (és másokat) ijesztget? Ki az, aki nekem szegezheti a bűnömet? És egyáltalán: ki és mit akar ezzel a megcsonkított idézettel?

Hirtelen felindulásból reflektálhatnék azzal is, hogy közvetve idevonatkoztatom a Jelenések könyvének egyik passzusát: „ha pedig valaki elvesz e prófétai könyv igéiből, attól az Isten elveszi osztályrészét az élet fájából, a szent városból...” (Jel 22,19). Ehelyett azonban inkább a hiányos falfirkát egészítem ki: „...a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róm 6,23).

Andriska János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Hiányos falfirka

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster