EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Pünkösd közeli élmények Szlovákiában

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Pünkösd közeli élmények Szlovákiában

"Karnyújtásnyira" Csáky Pál helyettes miniszterelnök és D. Szebik Imre elnök-püspök
Ivan Osusky zólyomi püspök tavalyi látogatásának viszonzásaként egyházunk héttagú küldöttsége négynapos látogatást tett Szlovákiában. A delegációt Szebik Imre elnök-püspök vezette, akit elkísért felesége, valamint Gáncs Péter missziói lelkész, Hafenscher Károly, az országos iroda igazgatója, Kutyej Pál békéscsabai és Nagy Zoltán bakonytamási lelkész, továbbá Szirmai Zoltánné, a Magyarországi Evangélikus Egyház külügyi osztályának vezetője.

Somorja, Pozsony, Szentgyörgy

A szomszédolás első állomásaként rövid látogatást tettünk Somorján, ahol Bándy György teológiai professzor, a gyülekezet lelkésze, valamint a település polgármestere köszöntött bennünket, és megtekintettük az evangélikus, illetve a református templomot. Ezt követően Pozsonyban Julius Filo és Ivan Osusky püspök fogadta a delegációt.

Az ebédet a Comenius Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultásának új épületében fogyasztottuk el Igor Kiss dékán társaságában. Délután a szlovák főváros – de talán egész Közép-Európa – egyik legnagyobb lakótelepére, Ligetfalura vitt az utunk, ahol pár éve korszerű gyülekezeti komplexum épült. Milos Klatik, a gyülekezet lelkipásztora hangsúlyozta, hogy fényt, közösséget akarnak hozni a panelvilág lelketlen, embertelen betonrengetegébe.

A pozsonyi belvárosban tett rövid séta után a következő állomás a közeli, festői fekvésű kisvároska, Szentgyörgy „Agapé” nevű evangélikus oktatási központja volt, ahol együtt vacsorázhattunk a szlovák testvéregyház szinte teljes „vezérkarával”. Mindhárom püspök, valamint a kerületi felügyelők és több munkaági vezető számolt be – fehér asztal mellett – a különböző szolgálati területek gondjairól és örömeiről.

Másnap, a közös reggeli áhítat után, Pozsonyban fogadta a delegációt Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese, aki hangsúlyozta, hogy az egyesülő Európa felé tartó úton fontos a kisebb népek összefogása, együttműködése. Ennek szerves része a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, beleértve az anyanyelvi egyházi szolgálat kölcsönös biztosítását.

Turócszentmárton, Tarnóc, Zólyom, Léva

A kétoldalú tárgyalások mellett a szomszédolás másik célja az ország és az egyház életének közelebbi megismerése volt. Ennek érdekében Daniela Zemlova külügyi titkár kíséretében delegációnk vidéki körútra indult, melynek első állomása a turócszentmártoni bibliaiskola volt. Az amerikai egyházi támogatással működő intézményben kétéves képzést kaphatnak mindazok, akik szeretnék elmélyíteni bibliaismeretüket, illetve adott esetben készek segítő szolgálatot vállalni a gyülekezetekben.

Élmény volt útközben a szentkereszti fatemplom megtekintése. Estére érkeztünk a Vág völgyében, a Tátra lábánál fekvő gyönyörű üdülőhelyre – Tarnócra –, ahol az evangélikus vendégházban találtunk éjszakai pihenőre. Másnap reggel rövid látogatást tettünk a betegágyon fekvő Török György nyugdíjas lelkésznél, majd pedig – a hegyeken át – Zólyom felé vettük az irányt. Útközben (Garamszegen) megcsodálhattunk egy másik fatemplomot, ahol már Ivan Osusky püspök fogadott minket. Vele együtt indultunk tovább, néhány percre megállva Garamhalász most épülő, új evangélikus templománál, ami jelzi, hogy a szlovák egyháznak nemcsak műemlék templomai, azaz nem csupán múltja, de jövője is van. Zólyomba érve az ebédet követően őszinte légkörű testvéri beszélgetésre, tapasztalatcserére került sor a frissen felújított püspöki hivatalban.

Estére érkeztünk meg körutunk végállomására – Lévára –, ahol először egy missziói munkaág központjába látogattunk el. A „Jézust mindenkinek” (Jezis pre kazdeho) munkatársai a legkorszerűbb módszerek és eszközök, többek között az Internet felhasználásával igyekeznek továbbadni az evangéliumot.

Ünnepi szolgálatok

Pünkösdvasárnap az egyházaink közötti együttműködés újabb jelentős mérföldkövéhez értünk: a Szlovák Televízió másfél órás, élő adásban közvetített istentiszteletet az új lévai evangélikus templomból. Ennek keretében Szebik Imre és Julius Filo püspök 10-10 percben hirdetett igét. Püspökünk magyar nyelvű prédikációját Nagy Zoltán szlovák fordításban mondta alá a magyarul nem értő tévénézőknek. (Osusky püspök magyarországi látogatásakor a Duna Televízió közvetített istentisztelet Békéscsabáról, ahol – a közösen végzet liturgia mellett – a szlovák igehirdetés magyar felirattal jelent meg a képernyőn.)

Jómagam pünkösd reggel Nagysallón prédikálhattam magyarul, az énekek és a liturgia pedig szlovákul hangzott.

Látogatásunk során többször is átélhettük, hogy a bábeli átokkal szemben milyen óriási szükségünk van az egymás jobb megismerését, a kölcsönös megértést, a kommunikációt és a kommuniót, a közösséget teremtő pünkösdi Lélek ajándékára. Hisszük, hogy nemcsak történelmünk, múltunk köt össze számos szállal szlovák testvéreinkkel, de a jövőnk is. S itt nem egyszerűen a tárgyalások során oly gyakran emlegetett Európai Unióra gondolunk, hanem sokkal többre: a Lélek egységére. Igazi kiengesztelődésre és megbékélésre közös Urunkban, akiben nincsen se zsidó, se görög, se szlovák, se magyar…

Gáncs Péter


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Pünkösd közeli élmények Szlovákiában

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster