EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Titok?

A vasárnap igéje

Szentháromság ünnepe

Hozzászólás a cikkhez

Titok?

Ef 1,3-14

Az élet olyan, mint egy nagy társasjáték. Az emberiség egyik fele féltve őrzi a titkot, a másik fele mindenáron meg akarja szerezni. A politikusok törvényt hoznak az államtitok megvédésére, a kémek pedig azon ügyeskednek, hogy hozzáférjenek. Üzletemberek nem árulják el az adásvétel összegét, míg a sajtó és az ellenérdekelt fél a korrupciótól sem riad vissza, hogy megszerezze a számára fontos információt. Különböző termékeket gyártó cégek és családok titokban tartják az előállítás technológiáját, annak részleteit, a konkurensek pedig mindent elkövetnek a termék összetételének megszerzéséért. Az elektronika világában felhasználói nevek és jelszavak őrzik a különböző rendszereket, hogy avatatlanok ne juthassanak információkhoz. Az ún. hekkerek pedig azon mesterkednek, hogy kijátsszák a legbonyolultabb védelmi rendszert is.

Az emberi élet a csalódások színjátéka. „Van egy titkom” – súgja a terheit cipelő annak, akivel meg szeretné osztani a már elviselhetetlenségig növekedett lelki hátizsák tartalmát. Majd keserűen csalódik, ha a másik csúnyán visszaél bizalmával, és titkát kifecsegi.

Az emberi élet titokfejtések izgalma. Valaha a titok engem is vonzott. Gyermekkoromban volt egy rejtekhelyünk, ahová csak a beavatottak léphettek be. A Sicc című könyv tele volt titkosírási ötletekkel, és sokáig kísérleteztünk, hogy olyan kódot találjunk, amit senki sem tud megfejteni. Hiszen sajátos öröm tölti el szívünket, valahányszor úgy érezzük, sikerült rájönni önmagunk, a másik ember, a világ, az Isten titkára.

Isten nem is őrzi a titkát, hanem kinyilatkoztatja, leleplezi, feltárja, megmutatja. Feltárja, hogy – az emberi elképzelésekkel ellentétben – nem velünk szemben álló Hatalom, nem kiszámíthatatlan Erő, hanem jóindulatú Szeretet, javunkat munkáló Irgalom. Nincs szükség különféle áldozatokra, vallási ajándékokra, rítusokra, hogy „megvesztegetve” a magunk oldalára édesgessük, és így nyerjük el jóindulatát. Ő maga szalad elénk, mint szerető Atya, aki alig várja, hogy kimondhassa: „Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk és vigadjunk…!” (Lk 15,23)

Isten a kereszt őrültségét is vállalja, hogy Krisztusban leleplezhesse cselekedetei legmélyebb indítékát. Így akar rádöbbenteni, hogy csak vele és nála élhetünk kiteljesedő életet. Nála, aki gyűlöli ugyan a bűnt, és mégis megmenti a bűnöst. Azért tárja fel a bűnbocsánat titkát, hogy ne a törlesztés kényszere alatt éljünk, hanem a tőle kapott bocsánat szabadságában. Megmutatja, hogy – igyekezetünkkel ellentétben – nem itt és nem nekünk kell megkeresnünk az elveszett paradicsomot, intellektuális, érzelmi, akarati édeneket építve. Ellenben felismerhetjük, hogy – míg a mi erőnkből és fantáziánkból nem futja többre az Éden utáni nosztalgiánál – a testté lett Igében ő maga foglal egybe mindeneket. Többé nem szükséges, hogy elszigetelt létünk kétségbeesetten kutassa a mennybe vivő utat. Fölösleges, hogy időt, erőt, fáradságot nem kímélve keressünk olyan édeni pillanatokat, amikor azt hiszszük: „összehoztuk” a földet a mennyel. Benne mindezt „csak” fel kell ismernünk, el kell fogadnunk.

Isten azt is kinyilatkoztatja, hogy életünknek egyedül az ő magasztalása ad értelmet. Nélküle csupán a magunk készítette számtalan aranyborjú körül tudunk táncot járni. Mindössze az lehet kérdés, hogy milyen stílusban. Évezredek óta e körül folyik a vita, a harc. Ővele a helyére került élet biztonsága, hálája és öröme lesz létünk alapdallama, és minden gesztusunk őt hirdető, őt tükröző tánccá válik. Lelke az az iránytű, amelynek segítségével nem tévedünk el, hanem hazatalálunk. Megszabadulva a csak győztes vagy vesztes élethelyzeteket ismerő lelkülettől, belátjuk: megajándékozottá vált az életünk. Nem más tartozik nekünk, hanem mi tudunk önzetlen szeretetettel adni és elfogadni.

Az ember védi, őrzi, kutatja a titkot. Isten feltárja Önmagát, hogy Ő legyen életünk értelme, célja, ideig és örökkévaló kiteljesedése.

IMÁDKOZZUNK!

Dicsérendő Szentháromság, Urunk! Köszönjük, hogy megismerteted velünk akaratod titkát. Köszönjük, hogy te javunkat akarod. Látod életünk botlásait, tévedéseit, zsákutcáit. Töröld el mindezt, hogy életünk a tőled kapott nagyszerű Fény továbbadója lehessen. Ámen.

Laborczi Géza


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Titok?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster