EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - "Önök kérték..."

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

"Önök kérték..."

A televízió egyik népszerű műsorában kedvelt zeneszámok, kabaréjelenetek szerepelnek, amelyeket a nézők kívánságai szerint válogatnak össze. Sokan szeretnék, ha az élet is egy ilyen „Önök kérték” műsor lenne, ám Istennek célja van életünkkel, ezért a „programot” is Ő állítja össze. Bizony nem csak kedvenc számainkból választ…

Jönnek a bajok, csalódások, kudarcok és velük az örökös miértek. Miért pont az én gyerekem gyógyíthatatlan beteg? Miért vannak örökös anyagi gondjaim? Miért ilyen az én szomszédom? Miért ilyen a külsőm?

„Önök kérték”. Hányan mondják: én nem kértem, én nem ezt kértem. Van, aki eljut odáig: minek is születtem, ha ilyen az élet? De gondoltunk-e már arra, hogy a bajoknak, a nehéz napoknak célja van? Istennek célja van veled. Az ember talán csak „élni” akar, vagyis végigélvezni a sok szépet és jót – de Isten nem céltalan életre teremtett minket. Terve nem más, mint hogy elvezessen újra magához, az atyai házba (Lk 15,11–32).

A cél nélküli élet sokszor csábítónak tűnhet: nem kell cél, mert akkor neki kell feszülni, akkor küzdeni kell. Jó lenne egyszer úgy végignézni életünket, hogy kirajzolódjék: Isten mindig is keresett, és most is keres engem. A szenvedés kevésbé fáj, ha felismerjük, hogy célja van. Amint a keserű orvosság vagy a súlyos műtét is elviselhetőbb, ha tudjuk, hogy ez a gyógyulás útja. Rájöttünk-e már arra, hogy vannak gyógyító szenvedések, kijózanító kudarcok, építő megaláztatások az életben? Ahogyan a Zsolt 119,67 mondja: „Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem, most pedig vigyázok az én szómra.”

Az „én” a legjobban a megaláztatások ellen tiltakozik. Pedig sokkal kevesebb sérelmünk, csalódásunk lenne az életben, ha engednénk, hogy Isten kisebbítse az „énünket”. Gerhardt Pál szép éneke arra biztat: „Légy csendes szívvel!” Valóban, Isten az ellene lázadó, Őt bíráló, zúgolódó szívünket akarja lecsendesíteni. Ő nem kontár, hanem Mester: tudja, hogyan kell „hozzánk nyúlni”, minket lecsendesíteni.

„Önök kérték” – szép ez a műsor, és kellemes órát tud szerezni. De hova jutna az ember, ha mindig az ő kérése, vágyai szerint történne minden?! Jézus azt mondja: „Jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle” (Mt 6,8). A szülő sem mindig cukrot ad gyermekének, hanem mindazt, ami az egészséges fejlődéshez szükséges. Jó lenne belátni: sokszor más az, amit kérek – talán az imádságaimban is –, és más az, amit Isten szükségesnek ítél és megad. Ő tudja, mire van szükségem – és ez végtelen békeséggel tölthet el.

Gáncs Aladár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 "Önök kérték..."

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster