EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán

Pünkösd vasárnapján, június 8-án nemcsak a szlovákiai Léván, de a magyarországi Nyíregyházán is tanúi lehettünk annak, hogy a Szentlélek ma is eggyé kovácsolhatja a különböző nemzethez tartozó keresztényeket. Míg Szlovákiában D. Szebik Imre elnök-püspök, hazánkban Mgr. Igor Mišina püspök prédikált.

A Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház Keleti Egyházkerületének lelkészi vezetője a zsúfolásig megtelt Luther téri evangélikus nagytemplomban – Kol 2,3 alapján – hirdette Isten igéjét. Szavait Nagy Olivér pozsonyi teológushallgató tolmácsolta.

Mišina püspök arról beszélt, hogy korábban voltak ugyan kisebb-nagyobb nézeteltérések népeink között, mégsem ennek a hangsúlyozása a fontos. Ami lényeges: a Szentlélek eggyé kovácsolhat bennünket azáltal, hogy mindannyiunkat Krisztushoz köt. Hozzá, akiben a bölcsesség és ismeret minden kincse el van rejtve. „Pünkösdkor sokféle nyelven beszéltek, mégis megértették egymás szavát. Kívánom, hogy köztünk, országaink és egyházaink között is megértés legyen” – mondta a szlovák püspök.

A tíz kisgyermek keresztelőjével záruló istentisztelet után – lapunknak adott rövid nyilatkozatában – a nyíregyházi gyülekezet rangos szlovákiai vendége arról beszélt, hogy Bozorády Zoltán kérésére érkezett a megyeszékhelyre. A meghívás apropóját az adta, hogy a város idén ünnepli újratelepítésének 250. évfordulóját. (A török időkben elnéptelenedett helységbe a Károlyi grófok hívtak be telepeseket, 1753-ban viszont jobbára Békés megyei szlovák evangélikusok érkeztek ide.)

Szolgálatáról szólva Mgr. Igor Mišina elmondta, hogy 2000 nyara óta tölti be a püspöki tisztet. Egyházkerületében mintegy százharminc gyülekezet van, 115 lelkipásztorral és 114 ezer egyháztaggal. Magyar gyülekezetek ugyan az ő szolgálati területén nincsenek, de a magyar nyelvű szolgálatok kérdését Rozsnyón és Kassán – ahol jelenleg nincs magyar lelkész – ő is nagyon fontosnak tartja. Bozorády Zoltán esperes-lelkész nagytárkányi szolgálatainak tapasztalatára utalva hangsúlyozta, hogy maga is látja és érzi, milyen fontosak ezek a havi rend-szerességű alkalmak a hívek számára. Ebben az összefüggésben emlékeztetett délelőtti prédikációjára, melynek során megemlítette, hogy Szlovákiában gondot jelent a magyarul beszélő lelkipásztorok hiánya.

Véleménye szerint egyházaink és gyülekezeteink között abban az esetben alakulhatna ki gyümölcsözőbb kapcsolat, ha lennének olyan magyar lelkészek, akik – szlovák nyelvismerettel rendelkezve – Szlovákiába mennének szolgálni, illetve ha olyan szlovákiai papok jönnének hazánkba, akik magyarul is tudnak.

Gazdag Zsuzsanna


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster