EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség

Az Irodalomtörténeti füzetek sorozatában az Argumentum Kiadó a napokban jelentette meg a budafoki evangélikus gyülekezet tagjának, dr. Jászberényi Józsefnek „A Sz: Sophia’ templomában látom én felszentelve nagysádat” című művét. A fiatal irodalomtörténész a 18. század magyar irodalmának tanulmányozása során a kor jeleseinek a szabadkőművességhez fűződő viszonyát vizsgálta meg, igen gondosan felkutatva a rendelkezésre álló eredeti forrásokat. Ezzel Jancsó Elemérnek, Erdély egyik legjelesebb irodalomtörténészének, a kolozsvári Bolyai Egyetem egykori dékánjának, az „Unio” szabadkőműves páholy főmesterének „A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században” című, 1936-ban Kolozsvárott megjelent nagy jelentőségű munkáját folytatta.

A szerző a kötet első részében a különféle történetfelfogásokat mutatja be, nagy tárgyismerettel, kellő bírálattal. A második rész a magyar szabadkőművesség 18–19. századi krónikáját ismerteti Báróczy Sándor, Ráday Gedeon, Bar-csay Ábrahám, Fekete János, Horváth Ádám, Aranka György, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Kármán József és Kazinczy Ferenc irodalmi munkásságát vizsgálva.

A könyv ugyan nem tér ki részletesen erre a kérdésre, de a bemutatott költők és írók a magyar protestantizmus kiemelkedő alakjai is voltak. Irodalmi működésük, a magyar nyelv érdekében végzett odaadó tevékenységük a protestantizmus, illetve – nem egy esetben az evangélikusság – hazafiságát is bizonyítja.

A kiadvány harmadik nagy egysége a szabadkőművesség jelképes nyelvével foglalkozik tudományos igényességgel, végül pedig néhány korabeli művet vesz szemügyre szintén a szabadkőművesség szempontjából.

Az igényes kiállítású kötet a manapság szokásos tudományos kifejezésekkel él. Ezekre is érvényes az az észrevétel, amellyel a Kazinczy által alkotott új szavak egy részét illették: „Kár, hogy lettek, de jó, hogy vannak.” Segítségükkel ugyanis valahogyan ki tudjuk fejezni a legszükségesebb fogalmakat, ámde nagy kár, hogy nem a magyar nyelv rendszerébe illő, szép kifejezések születtek helyettük. Bizony a szaknyelv magyarosítása korunk egyik igen fontos feladata.

Bízunk benne, hogy mire Jászberényi József következő, ugyancsak kitűnő munkája napvilágot lát, addigra a magyar szaknyelvi szókincs is rendelkezésünkre áll…

Berényi Zsuzsanna Ágnes


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster