EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - In memoriam Molnár Rudolf

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

In memoriam Molnár Rudolf

(1915-2003)

Molnár Rudolf 1915. augusztus 14-én született Budapesten. Budapesten járt iskolába, ott is érettségizett 1933-ban. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte, majd 1938-ban avatták lelkésszé. Ezt követően először a Budapest-Deák téri evangélikus templomban szolgált.

1941-ben ösztöndíjjal Finnországba utazott. Mivel Finnország ekkor rengeteget szenvedett a háború miatt, szeretett volna valamilyen módon a finn nép segítségére sietni. A finn rádióban helyezték el, és tevékenységéért a háború végén ki is tüntették.

Ebben az országban találta meg társát is. 1942-ben kötött házasságot Helkiö Elmivel, aki ugyancsak teológus volt. 1944-ben finn feleségével és 8 hónapos kisfiukkal Budapestre utaztak. 1947-ben doktorált, és nem sokkal ez után a monori evangélikus gyülekezet lelkipásztora lett, ahol 1957-ig szolgált.

1957-ben elfogadta a turkui egyetem magyar nyelvi lektorátusának meghívását. Ekkor feleségével, három gyermekével és özvegyen maradt édesanyjával Finnországba költözött. 1965–74 között a tamperei egyetemen is tanított magyar nyelvet.

Legfontosabb feladatának mégis a lelkipásztori hivatást tekintette. A turkui dómtemplom segédlelkésze lett, majd a turkui egyházak kórházlelkészi teendőivel bízták meg. 1964-ben megválasztották a maskui gyülekezet lelkipásztorává, ahonnan 1978-ban ment nyugdíjba.

1997-ben még elutazhatott Magyarországra, hogy személyesen átvegye a soproni egyetem diplomáját, melyet doktorálása 50 éves jubileuma alkalmából kapott.

Ez év május 14-én, 87 éves korában küzdelmes élete véget ért. Finn özvegye, Molnár Elmi és három gyermeke családjaikkal együtt fájó sóvárgással emlékeznek a szeretett hitvesre és édesapára.

Molnár Rudolf egész életében arra törekedett, hogy mind szóban, mint írásban Isten igéjét hirdesse – magyar és finn nyelven egyaránt, de szívügyének tartotta a magyar és finn keresztények közti kapcsolat fenntartását és megerősítését is.

Dr. Liisi Sewón (sz. Molnár Liisi)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 In memoriam Molnár Rudolf

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster