EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Luther Márton "tanévnyitó" tanítása

Keresztény szemmel

Az igazi jólét

Hozzászólás a cikkhez

Luther Márton "tanévnyitó" tanítása

"Igyekezzetek a városnak jólétén" (Jer 29,7)

A felsőségnek az a kötelessége, hogy a lehető legnagyobb igyekvéssel gondozza az ifjúságot. Mivel az egész község java, becsülete, s egész élete az ő hűségére van bízva, hivatásának Isten és ember előtt csak úgy felelhet meg becsülettel, ha éjt is nappallá téve minden tehetségével a köz javán és felvirágoztatásán fáradozik. Mármost a község jóléte nemcsak abban van, hogy nagy vagyont halmozzon össze, erős falakat, gyönyörű házakat építsen, sok puskát és páncélt gyártson. Sőt, ahol mindebből sok van, de bolondok kezébe kerül, annál gonoszabb s nagyobb kárt vall az a község. Hanem abban van a község igazi gazdagsága és jóléte, hogyha sok kitűnő, művelt, értelmes, becsületes, jól nevelt polgára van, akik azután tudnak majd javakat gyűjteni s megtartani, sőt helyesen élni is tudnak azokkal.

Mivel tehát a társadalomnak emberekre van szüksége, és a legtöbb baj az emberek hibája, azért nem szabad arra várni, hogy maguktól nőjenek. Kőből, fából se lehet embert kivágni, és Isten se hajlandó csodát tenni, míg a tőle kapott eszközökkel is segíthetünk a bajon. Ezért hát fáradságot s időt nem kímélve kezünkbe kell vennünk a nevelést. Mert ki hibája, hogy mindenütt annyira szűkében vagyunk a megfelelő embereknek? Azé a felsőségé, amelyik úgy hagyta felnőni az ifjúságot, mint ahogy az erdei fa tenyészik, s nem látott hozzá a tanítás és nevelés dolgához. Ezért is nő úgy összevissza, rendetlenül, mint afféle rúgott népség, amely semmire, legfeljebb tűzre való.

Felette szükséges hát nemcsak az ifjúságért, hanem a világi és egyházi rend fennmaradásáért is, hogy ehhez a dologhoz komolyan és idején hozzáfogjunk.

Atyánk, minékünk adj bölcs oktatókat,

Tanuljunk tőlük drága lelki jókat;

Tiszta erkölccsel szívünk ékesítsed,

Így áldj meg minket!

(Az idézet a Jer, örvendjünk keresztyének! című áhítatoskönyv 310. oldaláról való.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Luther Márton "tanévnyitó" tanítása

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster