EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában

A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma üléséről

Nem várták meg a tanév kezdetét a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagjai, akik augusztus 23. és 26. között tartották konferenciájukat a Dunamelléki Egyházkerület budapesti székházában. A nyitónap plenáris ülésén – érthető okból – megkülönböztetett érdeklődés övezte dr. Klaus Douglass evangélikus lelkésznek, a nagy vihart kavart Új reformáció című könyv szerzőjének előadását.

A magyar fővárosban is hű maradt önmagához a német reformátor, amikor egy szemléletes történettel intonálta „Az európai protestantizmus a 21. század elején” témacím jegyében kifejtett mondandóját. E szerint a parasztember talált egyszer egy sastojást, amit hazavitt, és a kotlós alá tett. Amikor a sas kikelt, úgy viselkedett, ahogy azt a tyúkoktól látta. A paraszt megpróbálta őt rávenni arra, hogy „sasként cselekedjék”, de nem járt sikerrel, mert a madár mindannyiszor visszatért társaihoz. Végül elvitte egy magas hegyre, oda, ahol a kapirgáló aprójószágokat már nem lehetett látni. A sas ekkor széttárta szárnyát, a nap felé röpült, és nem is tért vissza soha többé… Előadásában dr. Klaus Douglass arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak a lelkészeknek, de – az egyetemes papság elve miatt – a gyülekezetek minden tagjának nagy a felelőssége. Hiteles, megélt kereszténységükkel, „szenvedélyes lelkületükkel” szárnyakat kell adjanak az embereknek, és meg kell győzzék őket arról, hogy nem a földhöz, hanem a mennyhez tartoznak. Hogy szárnyalniuk kell a nap (Jézus) felé, mert „ők nem tyúkok, hanem sasok”.

Európa protestantizmusának bemutatása után a hazai helyzetkép felvázolására vállalkozott dr. Fazakas Sándor református teológiai tanár. Abbéli véleményét osztotta meg a hallgatósággal, hogy a témához kapcsolódó tudományos munkák (anélkül, hogy egyértelműen tisztáznák, mit is értenek pontosan protestantizmus alatt) vagy egyfajta krízisjelenségről szólnak, vagy pedig a magyar protestantizmus előtt álló lehetséges utakat veszik számba. Az előadó konkrétan is utalt Kósa Lászlóra, aki szerint a protestantizmusnak három feltételt – az ökumenizmus elmélyítését, az államtól való elkülönülést, nem utolsó sorban pedig a hitbeli megújulást – kell abszolválnia ahhoz, hogy be tudja tölteni történelmi szerepét, és képviselhesse erkölcsi értékrendjét.

Hogyan legyen a protestantizmus egyszerre hagyományőrző és korszerű? – tette fel a kérdést dr. Fazakas Sándor, majd rögvest meg is válaszolta azt: a lényeg a reformátori középpont szem előtt tartása, vagyis az, hogy Isten igéjére figyeljünk.

G. Zs.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster