EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Déli harangszó

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Déli harangszó

Augusztus 30. és szeptember 5. között minden délben a bobai evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban.

Boba Vas megye nyugati részén, a Marcal folyó medencéjében, Celldömölktől nyolc kilométerre található. A községről már a 13. századi oklevelek is említést tesznek. A hagyomány szerint IV. Béla király hősi tetteiért egy elnéptelenedett falut és mellé földeket adományozott egy Babai nevű vitéznek. Az ősi birtokon a Babaiakon kívül a Babai Porkoláb és a Móritz család osztozott. A községet eleinte Babának, majd a 19. század elején Bábának nevezték, 1863-tól pedig a Boba név használatos.

A Kemenesalján az 1540-es években rohamosan elterjedt a reformáció tanítása, és szinte az egész vidék evangélikussá lett. A bobaiak temploma azonban csak II. József türelmi rendelete után épülhetett fel – torony és harangok nélkül. A hajlékot 1784-ben Perlaky Gábor szuperintendens szentelte fel. 1820-ban a győri mester, Mendel János két harangot öntött a bobaiaknak. A torony azonban csak 1841-ben készült el.

A gyülekezet lelkészi teendőit 1800-tól 1814-ig Döbrentei Lajos látta el. Az ő fia, Döbrentei Gábor a Magyar Tudományos Akadémia első titkára lett.

A 19. század utolsó két évében renoválták a bobai evangélikus templomot. Az újjáépült hajlékot Gyurátz Ferenc püspök szentelte fel 1899-ben.

Az első világháború nagy veszteségeket okozott a településen. Az ott élők közül sokan a frontokon maradtak. Még a nagyharangot is „besorozták” katonának.

A bobai evangélikus templom 27 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 3 mázsa 20 kilós szerkezetet a soproni Seltenhofer Frigyes mester öntötte 1925-ben.

(Forrás: Rtv Részletes)

Regionális hozzárendelés: Bobai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Déli harangszó

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster