EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Hegyek-völgyek között

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Hegyek-völgyek között

A cseh testvérek nemzetközi ifjúsági táborában

Két evangélikus teológus – Verebics Petra és Hulej Enikő – szállt fel július 28-án a reggeli prágai vonatra. Végső úti céljuk a lengyel határ közelében fekvő Herlikovice volt, ahol közel harminc fiatalt vártak egy nemzetközi ifjúsági táborba. A tizenkét nap során a résztvevők lelki élmények sokaságával gazdagodtak, gyönyörködtek a Krkonose hegy festői szépségében, sőt egy rövid hétvégére Prága is megnyitotta kapuit a lelkes csapat előtt.

A középiskolás, illetve egyetemista fiatalok ereje kifogyhatatlannak tűnt, hiszen a napi kiadós hegymászás után még vidáman ütögették a labdát a röplabdapályán, vagy lelkesen tanultak új énekeket a Cseh Testvérek Egyház énekeskönyvéből. A napokat mindig áhítatok foglalták keretbe: reggel a templomban többféle – angol nyelvű – liturgia közül választhatott az önkéntes áhítattartó; esténként azonban sokkal szabadabb forma szerint zajlott az elcsendesedés. Az igeolvasás és a rövid imádság mellett olykor elhangzott egy-egy történet, máskor a csendséta adott lehetőséget a meditációra, és a kis zarándokok bátorító zsoltárverssel indultak tovább útjukon a következő állomás felé. Kétszer pedig – skót liturgia szerinti – úrvacsorai istentisztelet erősítette a közösséget.

A tábor témája – „Hit és kultúra” volt, amelyet a két előadó két különböző nézőpontból közelített meg. Filip Capek lelkész azt a kérdést vizsgálta, hogy milyen hatással van a Szentírás keresztény életünkre és erkölcsi döntéseinkre. Petr Sláma, a prágai protestáns teológia hébertanára pedig a történelem hitünkre gyakorolt hatását kutatta. A téma egy ilyen nemzetközi táborban különösen is aktuális, hiszen a más nemzetiségűekkel való találkozás az embert arra készteti, hogy elgondolkodjon saját kulturális és hitbeli örökségén. Mindez persze a nemzeti esteken kapta a legnagyobb hangsúlyt, melyeken a cseh, lengyel, horvát, ukrán, német és magyar történelem és kultúra egy-egy nevezetessége vált ismertté valamennyi táborlakó számára.

A búcsú pillanatai előtt útravalót jelentett az igehirdetés egy prágai gyülekezetben. Ruth története hívta fel a figyelmünket ismét arra, hogy életünkben semmi sem történik véletlenül, hanem minden a mindenható Isten gondviselését jelzi. Ez a tábor ennek a gondviselésnek a megtapasztalása is volt.

H. E.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Hegyek-völgyek között

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster