EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32

32. szám – 2006/08/06

   Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Jézus így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” Jn 7,37 (Ézs 44,3; Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt 48) Lekonyuló, elszáradó félben lévő cserepes virágaim ... >>

Élő víz

Egy élet véget ért az utcán…
…a szemem láttára. Egy júliusi kánikulai napon, a harmincöt fokos déli forróságban Budán. Nehéz feldolgozni. Kiírni sem olyan könnyű magamból, bár azt hittem, ez segít. De most úgy tűnik: nem – a segítség máshol van. Mert segítségnek, magyarázatnak lennie kell valahol, ugye…? Kavarognak bennem az érzések. Megdöbbentő, ahogyan érzékelem a kiáltó ellentéteket. Választ akarok kapni. Miért? Mennyi az élet? És miért jár körülöttünk a halál a ragyogó, napfényes, színes, gyönyörű nyárban? >>

Hogy beszélgessünk…
A nagy kertben kis ház állott. A vak ember otthona. Minden szabad percét kint töltötte, gondozta a virágait, nyeste a fákat, locsolta a füvet. Volt is foganatja. Csodálatos színekben pompázott a kert, virágillat lebegett felette. >>

Botrányok botránya
Általános keresztény felfogás, hogy a nagypénteki kereszthalállal Krisztus minden szenvedése véget ért. A fizikai szenvedésre vonatkozóan ez minden bizonnyal igaz. Bár a feltámadt Krisztus magán viseli a keresztre feszítés nyomait, a sebek testi értelemben nem fájnak többé. De fájdalmas lehet a rájuk való emlékezés, amikor viselőjük azokra tekint, akikért a megsebesíttetést szeretetből, önként vállalta. Fájdalmas látnia, hogy továbbra is hitetlenek, és továbbra is a bűn szolgaságára adják magukat. Más szóval továbbra is Istentől elfordulva élnek. >>

Heti útravaló
Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. (Ef 5,8–9) >>

Egyházunk egy-két hete

A feltámadott erőterében
Egyháztörténelmi eseményre készült július 29-én, szombat délután a Somogy megyei Porrogszentkirály evangélikus gyülekezete, hiszen több mint fél évszázad óta nem volt ordináció templomukban. Ezúttal a falu szülöttjét, Gombor Krisztiánt avatta lelkésszé Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. >>

Egy álom beteljesült…
A néhai nagyapa álma teljesült július 30-án, vasárnap délután. Csorbáné Farkas Zsófia Anna ugyanis ekkor állt meg először Luther-kabátban a győri Öregtemplom oltára előtt, hogy Ittzés János püspök felavassa a lelkészi szolgálatra. >>

Motorok és áldás
Különleges gyülekezetnek prédikált július 22-én Tabon Szigethy Szilárd evangélikus lelkész. Az áldás szavait nem énekelés, hanem motorok zúgása, bőgése követte. Johann Endre, a gyülekezet felügyelője – aki szintén a motorok nagy kedvelője – találkozót szervezett mindazoknak, akik szintén ezt a hobbit űzik. >>

Szeretetben összeforrva
Nyolcadik alkalommal tartották meg Révfülöpön az egyedülálló édesanyák és gyermekeik konferenciáját. >>

Keresztutak

Október a reformáció hónapja II.
Amint arról július 2-ai számunkban olvashattunk, ez évtől egész október hónapra igyekszünk kiterjeszteni a tizenöt éve újra bevezetett országos protestáns napok rendezvénysorozatát. Reméljük, hogy ezáltal még több gyülekezet, intézmény és szervezet kapcsolódik majd a maga rendezvényével az eseményhez. >>

Ifjúság határok nélkül
Az idén másodszor rendeztek ifjúsági tábort az ágfalvai és a szomszédos osztrák településen lakó loipersbachi fiatalok számára. A mintegy tizenöt magyar és huszonöt osztrák résztvevő július 10. és 15. között minden délután találkozót adott egymásnak a loipersbachi evangélikus gyülekezeti házban, ahol Jakob Kruse, a helyi evangélikus lelkész várta az érkezésüket. >>

Három templom Norvégiában
A Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületi delegációjaként a norvégiai Moldébe látogatott Fabiny Tamás püspök és felesége, valamint Endreffy Géza budaörsi lelkész és felesége június 12. és 16. között. A lapunk július 9-i számából helyhiány miatt kimaradt negyedik beszámolót most közöljük. >>

Magyar segítség Libanonban
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖSZ) bekapcsolódott a genfi székhelyű, egyházi hátterű segélyszervezeteket tömörítő szövetség, az ACT International munkájába, és a napokban Észak-Libanonban végez a segélyezéshez szükséges felméréseket egy nemzetközi csoport tagjaként. A MÖSZ emellett egymillió forintos keretet nyit meg a libanoni krízis menekültjeinek a megsegítése végett. >>

Evangélikusok

Dél öröme
A megosztott öröm megsokszorozódó öröm. Ebből a tapasztalatból kiindulva szeretném megosztani Olvasóinkkal a Déli Egyházkerület friss jó hírét: július 19-én, szerdán délelőtt egyházunk vezetői és Gaál Gyula, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója aláírták a leendő békéscsabai evangélikus kollégium megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést. Az aláírásnál nem volt jelen a sajtó, még fotó sem készült. Úgy tűnhet, az eseménynek nincs különösebb hírértéke, pedig meggyőződésem, hogy egyházunk – s benne a Déli Egyházkerület – legújabb kori történelmének jeles dátuma volt ez a forró nyári nap. Régi álom válik valósággá: ha Isten is úgy akarja, szeptember 5-én, kedden délután sor kerülhet egyházunk legújabb kollégiumának ünnepélyes felszentelésére és használatba vételére. >>

Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
– Mintegy 6,6-6,7 milliárd forint az az éves pénzösszeg, amelyből a Magyarországi Evangélikus Egyház gazdálkodhat. Ennek jelentős részét, 6,5 milliárd forintot a központi költségvetésből kapja – ez tehát állami normatíva, amelyet az intézmények használnak fel: szeretetotthonok, oktatási és egyéb tevékenységet ellátó intézmények. A fennmaradó összeg egyéb forrásokból származik. Ezeket a pénzeket az országos egyház szintén továbbutalja az egységei felé, az egyes egyházközségeknek, egyházmegyéknek, egyházkerületeknek. Semmiképpen nem lehet azt állítani, hogy egyházunk „kisvállalkozásnak” minősülne a gazdasági életben. Egy jól működő rt.-nél meghatározó tényező – most csak a gazdasági szemléletre értve –, hogy olyan forrásai vannak, amelyek mindig biztosítékot nyújtanak a folyamatos gazdálkodásra. Ezek a források az egyház esetében az ingatlanok, amelyek jelentős vagyont képeznek, s amelyeket természetesen nem egy-két év alatt „gyűjtött össze” az egyház, hanem évtizedek, évszázadok vannak mögötte! Nyilvánvaló, hogy ennek a vagyonnak a megőrzése is hatalmas költséget jelent, s nem lehet egyik percről a másikra felépíteni, továbbfejleszteni, ha nincs meg hozzá a bázis. A második világháború után ennek a bázisnak nagyrészét elvették az egyházaktól. A fokozatos vagy bizonyos százalékig történő visszaadás nem fedezheti az egyházi célok megvalósítását. Így ez a nagynak tűnő pénzösszeg, amelyet az állami költségvetés a MEE-nek átad, egységekre lebontva sajnos igen szűkös kereteket jelent. Egy tanulóra (oktatás) vagy mondjuk egy idős emberre (szeretetotthon) vetítve az egyházi és a világi (például önkormányzati fenntartású) intézményekben anyagi értelemben különbségek mutatkoznak, mégpedig az állami fenntartású intézmények javára… >>

e-világ

Tombol a halál kultúrája
Az immár két évtizede tartó és nyugodt szívvel drámainak is mondható népességfogyás üteme mérséklődött ugyan az idei év első öt hónapjában, de ebből még nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, hiszen házasságot jóval kevesebben kötöttek, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Mindez a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb – július 24-én megjelent – jelentéséből tudható, amely szerint Magyarországon május végén 10 millió 71 ezer állampolgár élt. >>

Kockás füzet a képernyőn
Mi mindenre lehet jó nekünk egy táblázatkezelő szoftver? – kérdezheti a legtöbb olvasó. Lehet, hogy sokan hirtelen nem is tudják a választ, pedig ez a program számos feladat elvégzésére alkalmas. >>

Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
II. Sixtus pápa fődiakónusa, a Hispániából származó Lőrinc a legnagyobb tisztelettel körülvett katolikus szentek közé tartozik. A róla szóló legenda szerint csodálatos módon betegeket gyógyított meg, és különös gondot fordított a szegényekre. Krisztus után 258. augusztus 10-én szenvedett vértanúságot Rómában. Az imáikkal hozzá forduló hívők az ebben az időszakban megfigyelhető látványos hullócsillagokat Szent Lőrinc könynyeinek nevezték el. >>

Keresztény szemmel

Mitől jó egy igehirdetés?
A színgazdag beszámolóból, amelyet az Evangélikus Élet az idei Szélrózsa-találkozóról közreadott, különösen elgondolkodtatónak találtam egy hangsúlytalannak tűnő mondatot: „A kissé nehézkesen induló beszélgetés elején a részt vevő fiatalok egy inkább teológiai jellegű kérdésre keresték a választ, nevezetesen arra, hogy mitől jó egy igehirdetés.” (Milyennek kellene lennie egyházunknak?; 8. oldal) >>

Evangélikus Közlöny
A kilencvenes évek zsinatának egyik maradandó eredménye volt a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos lapjának a megjelenése. Az Evangélikus Közlöny kiadása igen fontos lépés volt az egyház korszerű, törvényes, demokratikus működése kialakításának az útján. Érdekes, hogy bár 2006. június 30-i dátummal már a 8. évfolyam 2. száma jelent meg, mégis sokan még mindig nem tudnak róla, mások pedig az Evangélikus Életet vélik hivatalos lapnak, ami félreértés. Már csak ezért is érdemes foglalkozni az említett legutóbbi számmal. >>

A hét témája

Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Az idén tavasszal egy három estéből álló sorozatot tartottunk gyülekezetünkben abból a célból, hogy jobban megismerjük azokat a nemzetiségi irányzatokat, amelyek többé-kevésbé még ma is elevenen élnek egyházunkban. A kelenföldi gyülekezet jellegzetes fővárosi gyülekezet. Vannak családok, úgynevezett „őskelenföldiek”, akik a gyülekezet megalakulása óta tagjai a közösségnek. De éppen a főváros vonzásából kifolyólag sokan vannak, akik vidéki gyülekezetekből jöttek és csatlakoztak a kelenföldi közösséghez, magukkal hozva az otthoni szokásokat, hangulatot. Éppen ezért gyakran hangoznak el olyan kezdetű mondatok az alkalmainkon, hogy „otthon pedig az volt a szokás…” Ez persze okozhatna feszültséget is, hiszen nem mindenki számára elevenít fel meghitt otthoni hangulatot például az énekelt liturgia. Gyülekezetünkben mégis arra törekszünk, hogy különbözőségeink, eltérő gyökereink a közösség gazdagodását szolgálják. >>

Evangélium és reformáció három nyelven
Aki egy kicsit is ismeri a Magyarországi Evangélikus Egyházat, hosszas gondolkodás nélkül is meg tud nevezni tucatnyi tárgyi vagy nyelvi, kegyességi vagy politikai emléket a három nemzeti-kulturális hagyományból, amelyek egészen a legutóbbi időkig meghatározták egyházunk életét, történetét (a vendeket – kicsinységüknél fogva – itt csak megemlíteni tudjuk). Annál nagyobb meglepetés érhet azonban bárkit, ha átfogó tanulmányt vagy éppen egy-egy tradíció jelentőségét és sokszínűségét bemutató munkát keres. >>

Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Kemenesalja vallásszociológiai szempontból különleges területnek számít. Jelenlegi határainkon belül az egyetlen olyan sziget, ahol húsz-huszonkétezer evangélikus él egy tömbben. >>

Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Mint ismeretes, a török kiűzése és a spanyol örökösödési háború befejezése (1714), illetve a békekötést becikkelyező pozsonyi országgyűlés (1715) után kerülhetett sor a török hódoltsági területek idegenből hozott lakossággal való betelepítésére. E telepítés folytán került német – főleg hesseni – evangélikus lakosság Tolna-Baranyába. Az alábbiakban az ő tradicionális kegyességükről ejtünk néhány szót. >>

Szlovák evangélikus gyökerek
Az evangélikus szlovákok dicséretes tulajdonsága, hogy ha valahol tömegesen letelepedtek, szinte az első dolguk volt, hogy templomot és iskolát építettek maguknak. Így volt ez Békéscsabán is. Hivatalosan 1718. a szlovákok Békéscsabára való betelepítésének az időpontja. Ekkor érkeztek ide a felvidéki telepesek, a vándorlás folyamata azonban több évtizedig eltartott. 1740-ben már körülbelül kétezer-hétszáz volt a város lélekszáma. >>

evél&levél

Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
A pitvarosi, csanádalberti és ambrózfalvai hittanos gyerekek Vati Zsuzsanna lelkésznő vezetésével egy felejthetetlen, szép hetet tölthettek Nagybörzsönyben. Tavaly nyáron született meg az álom, hogy oda szeretnénk menni; mindent megtettünk azért, hogy valóra váljon. >>

Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
Mint valamikori országos ifjúsági lelkész – aki jó néhány „telt házas” programot szerveztem munkatársaimmal – is tanúsítom, hogy a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozók megszervezése és vezetése hatalmas teljesítmény. A méltatást elvégezte Gáncs Péter püspök is az EvÉlet július 30-ai számának vezércikkében. Ugyanakkor ő is utal arra, hogy „a nyitottság, a szabadság mindig kockázattal jár”. >>

A közelmúlt krónikája

Ötven év távlatából
Historia est magistra vitae – a történelem az élet tanítómestere. Mélységes igazság ez valóban: a történelem személyesen átélt eseményei döntően formálják egész életünket. Nemcsak a múltunkat, hanem mai gondolkodásunkat és életfolytatásunkat is! Személyes átélés nélkül felszínes, sőt teljesen téves maradhat mindenfajta másoktól átvett „tényfeltárás” – akár a tatárjárás vagy a mohácsi vész korából, akár a legutóbbi évtizedekből! Emiatt van szükség az 1956. esztendő sorsfordító eseményeinek az igazi megértéséhez is személyes tanúkra. Olyanokra, akik felnőtt fejjel valóban átélték azokat a sorsdöntő eseményeket, és akik sajnos már egyre kevesebben vannak közöttünk. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Krisztus minden szentjével együtt szereteténél fogva magára veszi a mi alakunkat, velünk együtt küzd a bűn, halál és minden baj ellen: mi pedig az ő szeretetétől felgyulladva őhozzá formálódunk, az ő igazságára, életére és üdvösségére hagyatkozunk, s ekképpen az ő javaival és a mi bajainkkal való közösség révén egy tésztává (kaláccsá), egy kenyérré, egy testté, egy itallá leszünk úgy, hogy minden közössé lesz…” >>

Kultúrkörök

Kultúrkavalkád
Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgye fesztivált Kapolcson és a vele határos öt településen július 28-tól augusztus 6-ig. Mára már az ország legnagyobb nyári rendezvényei között tartják számon. Tíz napon keresztül közel ezer programon háromezer előadó mutatkozik be – a várakozások szerint – kétszázezer látogató előtt. A programkínálat igen változatos. Nemhogy presztízsveszteség lenne a művészvilág színe-java számára néhány napra „lemenni” a völgybe, hanem éppen ellenkezőleg: ma már az a szenzáció, ha valaki a „nagy nevek közül” nem mutatja meg magát a fesztivál valamelyik színpadán, templomában vagy kávéházában. >>

Megkésett törlesztés
„Elkéstetek, elkéstetek vele” – Reményik Sándor 1936-ban íródott, „a protestáns theológusokhoz” szóló keserű sorai jutnak eszünkbe, amikor kezünkbe vesszük Vajta Vilmos A diakóniai teológia a magyar társadalmi rendszerben című, eredetileg német nyelven 1987-ben kiadott könyvének idén megjelent magyar fordítását. >>

Luthertől a Bauhausig
A Budavári Palota nemrégiben, a Ludwig Múzeum kiköltözésével megörökölt A épületét gazdag időszaki kiállítással vette birtokba a galéria. A gazdag képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi, művelődés- és múzeumtörténeti anyagot tavaly Bonnban már bemutatta a Nemzeti Kulturális Intézmények Konferenciája (Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen). A német újraegyesítés tizenötödik évfordulójára létrehozott kiállítás budapesti bemutatásának ötletét többek között az adta, hogy Németország sokat köszönhet hazánknak e történelmi fordulat elérésében. >>

A vasárnap igéje

A Lélek által űzötten…
Nem véletlen Pál apostol meghökkentő kifejezése az eredeti szövegben: akiket Isten Lelke űz, hajt, azok Isten fiai. A hajcsárok kifejezést kölcsönvéve életünk és hitünk olyan mélységeinek végiggondolására indít, amely egészen új erőtérbe ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész:] Istenünk, aki szereteteddel magadhoz öleled a mindenséget, és ránk is bőségesen árasztod áldásodat, add, hogy gyermeki bizalommal forduljunk hozzád könyörgésünkkel! [Lektor:] Könyörülj egyházadon, szánd meg népedet! Igéddel és irgalmad ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Elmaradt esküvő
„Nem gondoltam volna, hogy egyszer olyasmi történik velem, amit korábban csak filmekben láttam. Boldogan készülődtünk a párommal az esküvőnkre. A házasságkötésünk előtti estén a vőlegényem éppen hazaindult tőlünk, amikor búcsúképpen a fülébe súgtam: »Holnap Isten színe előtt találkozunk a templomban!« Máté különös tekintete nagyon megijesztett, és amikor válaszul azt mondta: »Holnap először és utoljára lépem át veled a templom küszöbét«, tudtam, hogy nincs jövője a kapcsolatunknak. Talán meglepő, de lemondtam az esküvőt a menyasszonyi ruhával és a százfős vacsorával együtt. Pedig nagyon szerettem őt, és lehet, hogy valóban meg is fogom bánni, mert egyébként összeillettünk. Kérem, erősítsen meg és bátorítson, mert senki nem ért meg!” >>

Szószóró

Szolnok után Debrecen?
Még be sem fejeződött az országos evangélikus ifjúsági találkozó, máris új, többnapos keresztény rendezvényre szóló meghívót kézbesített a virtuális postás. A Tiszántúli Református Egyházkerület és Debrecen városa augusztus 19. és 23. között színes programokkal várja a Kárpát-medence és a nagyvilág református ifjúságát. A világtalálkozó alkalmából augusztus 20-án a Tiszántúli Református Egyházkerület „kocsit” indít a virágkarneváli felvonuláson, amelyet biciklitúrán részt vevő fiatalok kísérnek majd. >>

Cantate

Az ellenreformáció hitharcai
Mától négy héten át folytatjuk énekeskönyvünk fontos énekcsoportjainak a bemutatását. Először az ellenreformáció korának német koráljait ismerjük meg; a cikk második részét következő számunkban olvashatják. (E. Zs.) >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster