EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Új nap – új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap – új kegyelem

Vasárnap

Jézus így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” Jn 7,37 (Ézs 44,3; Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Zsolt 48) Lekonyuló, elszáradó félben lévő cserepes virágaim újjáéledését mindig örömmel és megdöbbenéssel figyelem egy-egy locsolás után. A változás ugyanis óriási. Vajon saját életünkben tapasztaljuk-e, megéljük-e ezt a változást Krisztus életet adó és életet munkáló igéje által?!

Hétfő

Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örökké bűneinkre! Tekints ránk: mindnyájan a te néped vagyunk! Ézs 64,8 (Jn 15,9; Jak 2,14–26; Jn 8,21–30) Sóhaj, kérés, imádság lehet ma is mindaz, amit egykoron Ézsaiás próféta fogalmazott meg – életünkre, családunkra, egyházunkra, hazánkra nézve is, mert rászorulunk Isten irgalmára. Lássuk meg mindezt, hogy meg tudjuk alázni magunkat Istenünk előtt, és egykoron felmagasztaltassunk Jézus Krisztus által.

Kedd

Az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. 5Móz 26,7 (Ef 1,9–10; 2Kor 6,11–18/7,1/; Jn 8,31–36) Isten – mindnyájunk örömére – nem ismeri az „egyik fülemen be, a másikon ki” magatartást. Ő nemcsak hallgat, de meghallgat. Sőt ő nemcsak lát, de meglátja azt is, ami fáj, ahol sebekkel teli az életünk. Bátran járuljunk hozzá, hiszen Jézus Krisztusban Atyánkká lett!

Szerda

Jézus ezt mondta Fülöpnek: „Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát.” Jn 14,9 (2Móz 20,3; Jak 3,13–18; Jn 8,37–45) Ki-ki maga tudná igazán megmondani, mennyi ideje ismeri már Jézust. De azt is, hogy örül-e annak, hogy Jézus vezetni szeretné életében. Azt is, hogy egy-egy döntés, szólás, cselekvés előtt megkérdezi-e Jézustól: az ő akarata szerint való-e az, amit szólni és cselekedni akar? Ismerjük-e Jézust? Jézus sokszor szomorúan szól: „Annyi ideje veletek vagyok…”

Csütörtök

Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ézs 53,5b (Gal 2,20; Lk 11,33–36/37–41a/; Jn 8,46–59) Gyermekeink hamar megtanulnak háborúsdit játszani egymással, illetve a számítógépes játékok révén. Ezt sugallja a világ számukra. Nekünk, keresztény embereknek Krisztus Jézus az ő Szentlelke által azt mondja: tanuljunk meg békében élni egymással, és erre tanítsuk gyermekeinket is. Mindez csak egyetlen módon lehetséges: Ha „élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” (Gal 2,20; Károli-fordítás).

Péntek

Aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, annak neve: az Úr, a Seregek Istene. Ám 4,13 (Ef 3,8–9; Jn 18,19–24; Jn 9,1–12) A folyamatosan munkálkodó Isten lép ma elénk igénkből. Isten nemcsak alkotott, de akaratát is megmutatta Krisztus Jézusban, hogy nem a bűnös halálát, hanem megtérését és életét kívánja. Ezt a jó hírt Pál apostol hatalmas erővel és örömmel hirdette. A mi életünkbe viszont mintha beleszorult volna ez a jó hír. Miért nem engedjük, hogy feltörjön belőlünk, és miért nem gondoljuk, hogy nekünk kell továbbadnunk?!

Szombat

Ne készítsetek ezüstisteneket; aranyisteneket se készítsetek magatoknak. 2Móz 20,23 (ApCsel 19,26; Fil 2,12–18; Jn 9,13–23) Isten – isten! Nagy különbség van a két forma között. Mi mégis sokszor eltévesztjük az írásmódot. Rendet kellene tenni a szívünkben. Arra kell törekednünk, hogy ne kerüljenek bálványok (kisbetűs istenek) Isten elé, mert amivel tele van a szív, azt nemcsak a száj szólja, de azt írja le a kezünk, és a szerint élünk!

Tamásy Tamásné


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Új nap – új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster