EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - A feltámadott erőterében

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

A feltámadott erőterében

Egyháztörténelmi eseményre készült július 29-én, szombat délután a Somogy megyei Porrogszentkirály evangélikus gyülekezete, hiszen több mint fél évszázad óta nem volt ordináció templomukban. Ezúttal a falu szülöttjét, Gombor Krisztiánt avatta lelkésszé Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Az ifjú lelkészjelölt hitének meghatározó alakja gyermekkorában Szekeres Elemér lelkész volt, majd későbbi lelkipásztorának, Sikter Jánosnak a szolgálata alatt érlelődött meg benne az elhatározás, hogy hivatalosan is az igehirdetői szolgálatot válassza élethivatásául. Gombor Krisztiánt világi munkahelyről, a halászháló mellől szólította el Isten, hiszen kitanult szabómesterségét gyakorolta. Érettségi után jelentkezett a teológiára; a hatodévet Vanyarcon, Szabó András esperes mellett töltötte.

Ittzés János püspök a lelkészjelölt avatási meghívóján szereplő bibliai idézet, Róm 8,38–39 alapján elmondott igehirdetésében hangsúlyozta, hogy ez az ige Krisztián személyes vallomása: hiszem, hogy Jézustól semmi el nem választhat. Erő van ebben a vallomásban, amely csak sok próba után születhet meg. Pál apostol menekült a szolgálat elől, de a Feltámadott erősebbnek bizonyult nála. Lelki vívódásainkban mi is mindig visszamenekülhetünk a biztos ponthoz, Jézushoz. Végezetül a püspök a következőt kívánta az ifjú lelkésznek: „Urunk ne megóvjon a küzdelmektől, hanem a küzdelmekben óvjon meg, és vezessen keresztül rajtuk, hogy hadijelentéseddé lehessen kortársaid számára: Jézusban győzhetünk!”

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában Sikter János helyi lelkész, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről Johann Gyula egyetemi lelkész vett részt. Szépszámú gyülekezet érkezett Farádról, ahol Gombor Krisztián augusztus 15-től kezdi meg beosztott lelkészi szolgálatát. Vanyarcról is elkísérték a hívek az ifjú lelkészt, aki nem szakadt el végleg a nógrádi gyülekezettől, hiszen nemcsak otthonra talált ott hatodéves tanulmányai alatt, hanem házastársra is. Vanyarcon ismerte meg ugyanis menyasszonyát, akivel egy héttel az ordináció után tervezik esküvőjüket.

Menyes Gyula

Regionális hozzárendelés: Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 A feltámadott erőterében

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster