EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…

II. Sixtus pápa fődiakónusa, a Hispániából származó Lőrinc a legnagyobb tisztelettel körülvett katolikus szentek közé tartozik. A róla szóló legenda szerint csodálatos módon betegeket gyógyított meg, és különös gondot fordított a szegényekre. Krisztus után 258. augusztus 10-én szenvedett vértanúságot Rómában. Az imáikkal hozzá forduló hívők az ebben az időszakban megfigyelhető látványos hullócsillagokat Szent Lőrinc könynyeinek nevezték el.

„Szent Lőrinc könnyei”, vagyis a Perseidák meteorraj maximuma a 2006. esztendőben augusztus 12-én figyelhető meg. Ezen az éjszakán a meteoridoknak nevezett, néhány milliméteres-centiméteres kozmikus porszemcsék elérik Földünk légkörét, a levegővel súrlódva felizzanak és elpárolognak, létrehozva a meteorjelenséget.

Bár egy-egy meteoridszemcse kisméretű, és többségük nem éri el a földfelszínt, összességben így is naponta átlagosan több ezer tonna anyaggal gyarapodik bolygónk. A lehullott darabokat meteoritoknak nevezik. Találhatunk köztük nagyobb méretűeket is, ugyanis képesek túlélni a hatalmas sebességű légköri zuhanást. Anyaguk kő és vas, illetve ezek különböző átmeneti típusai. A legnagyobb tömegű (hatvantonnás) egy darabban maradt példány Dél-Afrikában található. Szintén égi eredetű a talán legismertebb meteorit, a Kába kő, mely az iszlám szent helyén, Mekkában a világ minden tájáról ideérkező muszlim hívők zarándoklatának a központi helyszíne. A történelmi Magyarország területén fellelt darabok a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében tekinthetők meg.

Hullócsillagokat sokszor láthatunk alkalomszerűen az égen, de számos olyan meteorraj is létezik, amely az esztendő egy adott időszakában látványos záport eredményez. Ekkor a maximum időpontjában óránként akár százas nagyságrendben is megfigyelhetünk felvillanásokat.

A legnagyobb ismert meteorzápor 1833-ban volt: ekkor a Leonidák – óránkénti átlagban – több tízezer hullócsillagot produkált. A rajokat arról a csillagképről nevezik el, ahonnan a meteorok látszólag kiindulnak, így például a Leonidáknak a kisugárzási pontja a Leo, vagyis az Oroszlán. Mindez azonban egyfajta érzéki csalódás: ahhoz hasonlatos, mint amikor télen autózunk, és a megszámlálhatatlanul sok hópihe egyetlen pontból látszik kiindulni. A valóságban a meteorrajok létrejöttekor a Föld éppen keresztezi valamelyik, üstökösökből vagy kisbolygóból származó, Nap körül keringő kozmikus poráramot.

„Szent Lőrinc könnyei” az antik hősről elnevezett Perszeusz csillagkép nyomán hivatalosan a Perseidák nevet viseli: a görög monda szerint Perszeusz először legyőzte a medúzát, majd a medúza fejével kiszabadította Andromédát és anyját. Szülőüstököse a Swift-Tuttle nevű kométa. A Perseidák csillaghullásának megfigyelésével legsikeresebben augusztus 11-e és 12-e éjjelén 11 órától próbálkozhatunk, mivel ekkor kerül teljes mértékben a horizont fölé a konstelláció, a legtöbb hullócsillag pedig hajnaltájban látható. Magát a csillagképet bármilyen egyszerű csillagtérkép segítségével beazonosíthatjuk északkelet tájékán. Jó esélyünk van arra is, hogy úgynevezett tűzgömböket, azaz a legfényesebb bolygónál, a Vénusznál is ragyogóbb, színes meteorokat pillantsunk meg.

Gyakran hangzik el az a szólásmondás, hogy ha valaki megpillant egy hullócsillagot, és kíván valamit, akkor óhaja teljesülni fog. Végszóként az Evangélikus Élet olvasóinak is csak annyit kívánhatunk: legyen derült nyári éjszakánk, hogy minél több impozáns meteorban gyönyörködhessünk.

Rezsabek Nándor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster