EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán

Mint valamikori országos ifjúsági lelkész – aki jó néhány „telt házas” programot szerveztem munkatársaimmal – is tanúsítom, hogy a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozók megszervezése és vezetése hatalmas teljesítmény. A méltatást elvégezte Gáncs Péter püspök is az EvÉlet július 30-ai számának vezércikkében. Ugyanakkor ő is utal arra, hogy „a nyitottság, a szabadság mindig kockázattal jár”.

Döntő kérdés, hogy minden szervező, előadó, „szolgálattevő” is a jézusi nyitottsággal és szabadsággal végezte-e tevékenységét a szolnoki találkozón. Vagy ha ez nem minden esetben történt így, volt-e mellette egyértelmű, keresztény ellenpontozás?

A programok, lehetőségek többsége építő, Istenhez segítő volt idén is. Az öröm és hála mellett azonban hangot kell adnom annak a tapasztalatomnak, hogy a víz (a „világ”) erősen szivárog az egyház hajójába.

A bibliai, holisztikus szemléletben természetesen megfér – még egy keresztény találkozón is – a jókedv, sport, játék, táncház, zene (nem csak direkt szakrális), evés-ivás. De nem férhet meg, nem kaphat támogatást a teremtettségi és újjáteremtettségi rendtől való eltérés.

Jó néhány nagyszerű alkalmat meglátogattam, de néha „háborgott a lelkem” (ApCsel 17,16), hasonlóan Páléhoz, amikor Athénben járt. Szerintem magunk ellen dolgozunk, saját „szervezetünket” számoljuk fel olyan tartalmú előadásokkal, fórumokkal, koncertekkel, amelyek ellentétesek a bibliai tanítással, Isten akaratával. Néhány példát említek név nélkül, mert nem a személyek fontosak, hanem a szellemiség.

Az Egyszerűen szex című előadás megtartását nem keresztény értékrendet képviselő szexológusra bízták a szervezők. Tessék mondani, miért? Mi még ezt is kibírjuk? A fórumról az EvÉletben megjelent tudósítás olyan gondolatokat közöl (felvezetés, kommentár, szerkesztői megjegyzés nélkül), amellyel sok nem keresztény ember sem ért egyet. Ki merem jelenteni, hogy ezek istentelen, embertelen, élet- és családellenes elvek. Ezt kapják fiataljaink éjjel-nappal – miért, hogy az egyházban is ez kerül előtérbe?!

Előadást tartott baloldali evangélikus politikus is, szintén több vitatható, a bibliai értékrenddel ütköző gondolatot közölve – például a sterilizációs törvény megalkotásával kapcsolatban. Miért csak ez az oldal képviseltette magát? Miért nem fér meg a „liberális” stílusban egy „jobb oldali” szakértő megszólaltatása? Talán a jelen politikai helyzet miatt? Lehet ez szempont?

Miért kell szerepeltetni olyan könnyűzenei együtteseket, amelyeknek zavaros a szellemi hátterük, a szövegük és a zenéjük? Jézus tenne ilyet? Akkor mi milyen felhatalmazással, motivációval tesszük ezt? Erre hívtunk például száz erdélyi fiatalt? Lássák, hogy mi már ilyen lazák vagyunk?

Számomra a legfájóbb mégis az volt, hogy több igei, teológiai alkalmon nem szólalt meg az evangélium, de volt magas teologizálás, szkepticizmus, humanizmus, liberalizmus. Ilyesmitől még nem tért meg senki, ebből nem lesz egyház.

Jó, ha egy ilyen különleges találkozón többféle műfajjal, (kegyességi) stílussal, gondolkodással találkoznak fiataljaink, és nem baj, ha nem minden „direkt” evangélizálás, jó a „svédasztal”, de mérgező ételeknek itt helye nincs. Azt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen alkalmon az ellenségnek is fórumot adunk.

Tudom, lesznek, akik ünneprontónak tartanak a fenti gondolataim miatt, nehezen is szántam rá magamat az írásra, mégis: nem lehetek „néma eb”.

Vigyázat, egyre több a víz a hajóban!

Szeverényi János


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster