EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Mitől jó egy igehirdetés?

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Mitől jó egy igehirdetés?

A színgazdag beszámolóból, amelyet az Evangélikus Élet az idei Szélrózsa-találkozóról közreadott, különösen elgondolkodtatónak találtam egy hangsúlytalannak tűnő mondatot: „A kissé nehézkesen induló beszélgetés elején a részt vevő fiatalok egy inkább teológiai jellegű kérdésre keresték a választ, nevezetesen arra, hogy mitől jó egy igehirdetés.” (Milyennek kellene lennie egyházunknak?; 8. oldal)

Nem tudom, hogy mit válaszoltak a megkérdezettek, és azt sem, hogy ki volt az, aki kérdezett, de úgy érzem, a cikk írója jót tett azzal, hogy ezt a mondatot is leírta. Nem gondolom, hogy bárki is képes lenne erre a kérdésre tökéletes választ adni. Abban azonban biztos vagyok, hogy ez az egyik legnehezebb, legizgalmasabb és bizonyos szempontok alapján az egyik legfontosabb kérdés ma az egyházi élettel kapcsolatban. Minket, evangélikusokat pedig a kereszténység nagy családján belül különösen is közelről érint. Hiszen vitathatatlan örökségünk és ősi kincsünk az a tudat, hogy ha szinte minden hiányzott is a gyülekezeti élet feltételei közül, a prédikálás eseménye mégis mindig a középpontban állt, és nehéz körülmények között is összetartotta a híveket.

Lelkészcsaládban nevelkedtem. Gyermekkorom sajátos élménye a szombati csend és a vasárnapi hangos szó mint a prédikáció vajúdásának és világrajövetelének hetente ismétlődő családi liturgiája. A lábujjhegyen járástól a lábujjhegyre állásig tartó események voltak ezek.

De ami az igehirdetésekből életre szólóan megmaradt, az mégsem ez, hanem az az erő és kisugárzás, amely a valóban „jó” igehirdetésből áradt. Azt gondolom, hogy valahol itt lehetne keresgélni a feleletet ma is. Nem szeretném megválaszolni a kérdést, sokkal inkább fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy miért is érdemes a Szélrózsán felvetődött témát komolyan venni és aktuális problémaként napirenden tartani. Hiszem, hogy nem véletlenül szólalt meg a következő nemzedék kérdése napjainkban.

A prédikációk életének mindig két oldala van. Életem egyik részében inkább az igehirdetői oldalt, a másikban pedig az igehallgatóit ismertem meg alaposabban. A jó igehirdetésnek mindkettővel dolga van.

Szolgálhattam olyan gyülekezetben, ahol szinte minden vasárnap elmondták a gyülekezeti tagok, hogy milyen igényes is az a közösség, ahol majd elhangzanak a mondataim. De átéltem azt is, amikor egyetlen mondatot sem lehetett kicsikarni a hallgatókból a prédikációval kapcsolatban. Külön világ volt az, ahol majdnem párbeszéddé alakult át az egy-egy szobában vagy iskolateremben tartott prédikáció. Mind a mai napig megmagyarázhatatlan az az élmény, amikor valaki több mint egy évtizednyi idő távlatából mondatokat idéz valamelyik igehirdetésemből, és én már arra sem emlékszem pontosan, hogy hol és mikor hangzottak el azok a szavak. A legmaradandóbbak azonban ezen az oldalon a kemény kritikai megjegyzések, amelyek – főleg az elhangzást követő pillanatokban – különösen is elviselhetetlennek tűntek.

Igehallgatóként talán az a legfurcsább tapasztalat, hogy sok prédikáció után úgy érezzük, hogy bár többen voltunk a templomban, és külsőleg át is éltünk egyfajta közösséget, valójában mégis egyedül és kissé üresen maradtunk a prédikáció után. Ekkor törnek fel bennem szinte megállíthatatlanul a fontos kérdések: mi lehetett az oka annak, hogy nem éltem át a gyermekkori „vajúdás és születés” atmoszféráját? Miért nem ragadott magával a prédikátor vagy az elhangzott igehirdetés? Miért éreztem úgy, hogy ami elhangzott, nem volt több, mint jó értelemben vett kötelességteljesítés? Miért nem születik meg bennem a prédikáció hallgatása után elhatározás vagy a megváltozás és a megújulás utáni vágy? Miért nem izgatnak az elhangzott mondatok pár perccel később? Miért nem kavarognak a fejemben, ahogy ballagok a templom melletti járdán…? Hol van a hiba? Vagy jó minden úgy, ahogyan van, nem is kell mélyebbre ásnom, hanem meg kell elégednem azzal, amit hallottam?

Itt jut eszembe Bonhoeffer nagyon is egyszerű képe, amikor ezt tanította a diákjainak: akként kell prédikálni, hogy hallgatóink úgy viselkedjenek, mint egy kisgyerek, amikor felmutatunk neki valami csodálatosan szép gyümölcsöt, és meg sem tudjuk kérdezni tőle, hogy kéri-e, mert olyan lelkesen kap utána. A másik, nagyon is kézenfekvő gondolata az volt, hogy akkor jó a prédikáció, ha már a megszólalás pillanataiban, a szavak hallásakor is valóságos mozgásban van. Hiszen Krisztus is beszélget, kérdez, jön, és hordoz minket. A hangzó ige sem tesz mást, mint formál, épít és alakít bennünket. Kíváncsi a véleményünkre, és érdekli a következő lépésünk. Szeretné, ha felbátorodnánk, nem pedig elbizonytalanodnánk a találkozás alatt.

Ma is közeledni kellene a prédikációinkkal egymáshoz. Ez persze azt is igényli, hogy a szavaink maiak és dinamikusak legyenek, mert korunk égető kérdései elhallgathatatlanok a szószéken. Miként is lehetne megkerülni az aktualitást, amikor napjainkban éppen Kánából, ahol Jézus bort adott a lakodalmasoknak, arról látunk képeket, hogy ártatlan gyermekeket temetnek, hogy ismét kegyetlenül pusztít a háború, vagy hogy egy csecsemő még azt sem érhette meg, hogy nevet kapjon, mert bombázás áldozata lett pár órás korában…

De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy idehaza még a békés és biztonságos közlekedés, a normális együttélés szabályainak betartása is mennyire nehezünkre esik. Egyre többen aggódnak jogosan amiatt is, hogy merre mehetnek tovább az életükben, hol van békésen és becsületesen járható út, hiszen egyre több körülöttünk az agresszivitás és a nyereségvágy. Végletes kijelentések pedig aligha segítenek az emberi élet méltóságának védelmében. Az indulatok fokozása amúgy is nehezen teremt pozitív jövőképet bennünk és körülöttünk…

A jó prédikáció sohasem kerülheti meg az adott kor életét. A korszerűség nem egyszerűen divatkövetés, hanem sokkal nemesebb és bátrabb vállalkozás. A jó igehirdetés nem egyedül a lelkész felelőssége, hanem a hallgatók és a prédikáló eleven mozgásának, a közöttük érvényesülő kölcsönhatásnak a következménye. Ahhoz azonban, hogy valóban „jó” legyen a prédikáció, a legfőbb komponens ma is ajándékként, csodaként adatik meg.

Szabó Lajos


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Mitől jó egy igehirdetés?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster