EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Egy álom beteljesült…

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Egy álom beteljesült…

A néhai nagyapa álma teljesült július 30-án, vasárnap délután. Csorbáné Farkas Zsófia Anna ugyanis ekkor állt meg először Luther-kabátban a győri Öregtemplom oltára előtt, hogy Ittzés János püspök felavassa a lelkészi szolgálatra.

Az ifjú lelkészjelölt hívő családban nevelkedett; felmenői már nemzedékek óta presbiteri tisztséget töltöttek be a gyülekezetben. Édesanyja jelenleg az Insula Lutherana Kft. munkatársa, egyben a győri, 459. számú Győry Vilmos Cserkészcsapat parancsnoka. Így nem véletlen, hogy Zsófia már 5. osztályos általános iskolásként elhatározta, hogy lelkész szeretne lenni. Azóta tudatosan készült erre a szolgálatra. Akkori lelkipásztora, Szabó Izabella gyermek-bibliaórái, valamint a gyenesdiási konferenciák voltak hatással formálódó hitére és életcéljára. A soproni líceumba való jelentkezését is ugyanez az elhatározás vezérelte. Érettségi után egyenes út vezetett a teológiára. Két évvel ezelőtt férjhez ment Csorba János lelkészhez, aki akkoriban az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rektori Hivatalának a titkára volt. A hatodéves képzést a győri gyülekezetben töltötte férjével együtt; a gyakorlati év végén magára ölthette az evangélikus lelkészek liturgikus ruháját.

Ittzés János püspök az avatási meghívón idézett bibliai verseket – Jn 17,20–21 – választotta prédikációja alapigéjéül. Hangsúlyozta, hogy Jézus főpapi imádsága körülöleli a világot. Megtartja, hordozza és megőrzi az egyházat. Minden megtérés és elhívás Jézus imádságának az eredménye; most is az ő fohászának a gyümölcse érett be. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a lelkészi szolgálat a missziói parancs alapján történik, nem pedig a földön élő egyház munkamegosztása. „Addig van méltósága és hitele hivatalodnak, amíg nem felejted el őt. (…) Jézus imádkozik azokért is, akik a te szavadra ismerik meg az igazságot” – mondta a püspök.

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában Ócsai Zoltán győri igazgató lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről pedig Szabóné Mátrai Marianna, a Gyakorlati Intézet vezetője vett részt. Az ifjú lelkészt püspöke augusztus 1-jétől a Győri Egyházközségbe küldte ki beosztott lelkészi szolgálatra, emellett a szigetközi szórványterület gondozásával is megbízta.

M. Gy.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Egy álom beteljesült…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster