EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Luthertől a Bauhausig

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Luthertől a Bauhausig

A Budavári Palota nemrégiben, a Ludwig Múzeum kiköltözésével megörökölt A épületét gazdag időszaki kiállítással vette birtokba a galéria. A gazdag képző- és iparművészeti, természettudományi, néprajzi, művelődés- és múzeumtörténeti anyagot tavaly Bonnban már bemutatta a Nemzeti Kulturális Intézmények Konferenciája (Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen). A német újraegyesítés tizenötödik évfordulójára létrehozott kiállítás budapesti bemutatásának ötletét többek között az adta, hogy Németország sokat köszönhet hazánknak e történelmi fordulat elérésében.

„Van az álmatlanságnak, újrafelidézésnek, történelmi szemléletnek egy foka, amely az élőnek csak árt, és végül tönkremegy miatta, akár egy emberről, egy népről, egy kultúráról van szó.” Nietzsche profetikus szavait idézi a kiállítás katalógusának egyik előszava, egyrészt arra utalva, hogy a Bauhausnak az 1933-ban Weimarból való kiűzése mai napig ható cezúra a német kultúrtörténetben, szimbolikus erejű esemény. Másrészt arra figyelmeztet, hogy az elmúlt évszázad – emberekben és a kultúra emlékeiben történt – esztelen pusztítása gyakorlatilag kiheverhetetlen a német nép számára.

A kiállítás egyik célja, hogy bemutassa a gyűjtésnek, a múzeumok kialakulásának a történetét. Betekintést nyerhetünk az ereklyegyűjteményektől az egzotikus tárgyakat felvonultató fejedelmi „Kunstkammereken” keresztül az uralkodói képgalériák világába. Tanúi lehetünk a kultúra közkinccsé tételének és a szakmúzeumok kialakulásának is. Ezzel párhuzamosan világosodik meg a látogató számára, hogy miként inspirálhatta a későbbi korok művészeit a különböző gyűjtemények anyaga.

A másik cél bemutatni mindazokat az egész Európában nagy hatású folyamatokat, amelyek német földről indultak el, s amelyeknek a tárgyi emlékeit az egykori NDK területén lévő gyűjteményekben őrzik. Elég, ha néhány várost említünk ezek közül Drezdától Eisenachig, Weimartól Lipcséig, Gothától Stralsundig vagy Chemnitztől Eislebenig.

A kiállítás nyolc, önálló címmel jelzett egységből épül fel. Ám a látogató újra meg újra találkozhat történelmi, kultúrtörténeti vissza- és előreutalásokkal. Ezáltal is erősödik benne a kultúra, a nemzet egységének gondolata, amelyet az egyik tájékoztató szöveg szerint Németországban először költők, filozófusok, művészek fogalmaztak meg.

Az első terem (Luther és a reformáció) a művészet szekularizációjával és a könyvnyomtatás jelentőségével foglalkozik, emellett persze számos, az Evangélikus Élet olvasói által jól ismert portrét, metszetet sorakoztat fel. A reneszánsz és barokk főúri kincstárak gyűjteményében (2.) míves fegyverek, díszes földművelő eszközök mellett a természet „isteni kinyilatkoztatásnak” tartott csodás tárgyai is helyet kaptak. A barokk pompát reprezentáló teremben (3.) korhű muzsika mellett csodálhatók a vörös falakon függő itáliai, flamand, holland festmények, a keleti porcelánok és az egzotikumot képviselő jávai faragványok. Bár III. Ágost korlátozott mértékben ugyan, de megnyitotta galériáját a közönség számára, a gyűjtemények jellege és felfogása a felvilágosodás idején kezdett igazán megváltozni (4–5.). Erre is vonatkoztathatók Goethe szavai: „Művészet is, tudomány is, mint a magasrendű jók mindegyike, az egész világé.”

A weimari műgyűjtemények nyilvánossá tétele, a fiatal művészek képzése, az önmegismerést segítő elmélkedés végett kialakított – és látogatható – wörlitzi park, az ókor megismerésére irányuló kutatások mind-mind a kultúra közkinccsé tételét, a lelkek nemesítését célozták. A nemzeti romantika (6.) emlékhelyek kialakításával, emlékművek létrehozásával mindezt aztán el is mélyítette. Friedrich körének fenséges, bensőséges, Isten kinyilatkoztatását tükröző tájképei mellett a vallásos festészet megújításán fáradozó nazarénus iskola művei is itt kaptak helyet. A szakmúzeumok világát bemutató egység (7.) igazi csemegéket kínál a különlegességeket kedvelőknek. Hangszereken és egzotikus népek tárgyain kívül 19. századi bogárgyűjtemény is látható itt.

Talán az utolsó (8.) a legizgalmasabb egység, amely a múzeumok és a modern művészetek kapcsolatát mutatja be. A német szecesszió és expresszionizmus legfontosabb alakjainak megjelenésén (például K. Schmidt-Rottluff: Péter csodálatos halászata, 1918), a korábban a régi gyűjtemények különleges tárgyai között látott afrikai maszkok 20. századi képzőművészeti megidézésén kívül a magyar múzeumlátogatók számára talán a Bauhaus emlékei a legjelentősebbek. A múlt századi Európa egyik legmodernebb szellemi műhelyének, iskolájának tanárai és alkotói között találjuk Moholy-Nagy Lászlót, Breuer Marcelt, akiket a kiállításon több művük is képvisel.

Lyonel Feiningernek, a Bauhaus egykori tanárának az 1930-ban készült festménye zárja a tárlatot. A kép egy fénylő, égbe mutató nyíl kíséretében a hallei Mária-templomot ábrázolja, amely 1541-ben lett protestánssá. Ezzel a képpel „a kör bezárul”, az egység megpecsételtetik. Az expresszíven megalkotott, sötét, mégis tünékeny, légies épülettömeg visszautal a kiállítás első termére, a lutheri reformációra.

Bennünket, magyar kiállításlátogatókat a tárlat gazdagságán túl a német nemzetnek a kulturális újraegyesítés felett érzett öröme is megérinthet. A Várban látható kiállítás ennek az örömnek a jele, ünnepe.

Zászkaliczky Zsuzsanna


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Luthertől a Bauhausig

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster