EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - A Lélek által űzötten…

A vasárnap igéje

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 8. VASÁRNAP – Róm 8,12–17

Hozzászólás a cikkhez

A Lélek által űzötten…

Nem véletlen Pál apostol meghökkentő kifejezése az eredeti szövegben: akiket Isten Lelke űz, hajt, azok Isten fiai. A hajcsárok kifejezést kölcsönvéve életünk és hitünk olyan mélységeinek végiggondolására indít, amely egészen új erőtérbe vonhat bennünket.

Mi minden űzhet, hajthat minket? Szinte minden, ami körülvesz bennünket, és ami bennünk van. Álmaink, céljaink, hogy elérjünk valamit. Vágyaink, hogy megszerezzünk valamit. Félelmeink, hogy elkerüljünk valamit. Indulataink, sérelmeink, hogy törlesszünk valamit. Gondjaink, mert mázsás teherként zuhannak ránk, és el akarunk menekülni a repülő nehéz kő alól. A hajszoltságból fáradtság, kiégettség, felszínesség lesz. Minderről az apostol azt írja, hogy a legnagyobb baj nem űzöttségünk, hajszoltságunk, hanem az, hogy rossz irányba taszítanak bennünket a külső-belső erők: az Istentől való elszakítottság, a testi és a lelki halál szakadéka felé sodródunk, a végső megsemmisülésbe űznek dolgaink.

Csöbörből vödörbe estünk volna azzal, hogy az apostol szerint a Lélek is űz bennünket? Úgy jártunk, hogy csak gazdát cserélünk, de minden megy tovább? Vagy mint az az üzem, ahol csak a cégtáblát cserélték le, de a dolgozók kizsákmányolása ugyanolyan gőzerővel folytatódik? Milyen lényegi változás történik velünk, ha az Isten Lelke űz?

Először is jó irányba űz: Isten felé. Mint ahogy a pásztor hazahajtja az eltévedt jószágot, úgy akar a Lélek is visszavezetni bennünket az atyai házba. Az eddig az Atyától menekülő életet a Lélek az Atya karjaiba hajtja.

De nemcsak az irány változik meg a Lélek munkája által, hanem Istenhez való viszonyunk is. A közönyt, az ellenséges indulatot, a némaságot, a kommunikációs blokádot a fiúság Lelke váltja fel. A gyanakvásból bizalom lesz. A saját magunkban kialakított istenkép helyett az Atyával találkozunk. A visszafogadott gyermek öröme és bizalma töltheti be életünket, válhat létünk alapdallamává. Az önmagunkkal és az Istennel való addigi disszonanciát a belső harmónia, összecsendülés váltja fel. Mennyire tudunk emberi kapcsolatainkban is örülni annak, ha valakivel átélhetjük az „éppen erre gondoltam” helyzet derűjét, intimitását, az összetartozás élményét! Menynyivel inkább életünk hajtóerejévé válhat az a felismerés, hogy ez Istennel és velem is megtörténhet?!

Ennek a belső összhangnak az eredménye az imádság, a párbeszéd elevensége. 1990 óta minden nyáron a tiszadobi Andrássy-kastélyban találkozunk különböző felekezetű, határon túli testvérekkel, barátokkal. Éjszakába nyúló, eleven beszélgetések jelzik, hogy a szeretet és a bizalom légkörében vagyunk együtt. A találkozás öröme, az „ott folytatjuk, ahol legutóbb abbahagytuk” biztonsága segíti a kommunikációt. Valahogy így élem meg az Istennel való beszélgetést is. Nem protokolláris találkozó, nem is kihallgatás, hanem a szeretet, a kíváncsiság alkalma, ahol el lehet mondani azt is, „ami a szívünket nyomja”.

A helyreállt viszonyból, a fiúság lelkületéből az is következik, hogy önként vállalok felelősséget azért, hogy az Atya dolgai rendben menjenek. Az atyai örökség rá eső részét az utolsó fillérig eltékozló fiatalemberből a családi vállalkozást szívvel-lélekkel segítő örökös lesz. Isten ügye nem teher vagy fanyalgással elvégzett feladat lesz, hanem igazi szolgálat. Ettől kezdve a rábízott feladatokat örömmel végzi, és mindezt az örömöt másoknak is közvetíti.

Végül az apostol szavai szerint mindebben fantasztikus biztatás és ígéret van: örökösök is vagyunk. Atyánk átadja nekünk mindazt, amije van: az örök életet.

Imádkozzunk! „Befejezted, Uram, megváltásunk egész művét. Megadtad apostolaidnak Szentlelkedet. Elküldted őt, hogy az igazságot megerősítse a szeretet által. Ez ideig nádszálak voltak tanítványaid. A szeretet által oszlopokká erősödtek. Ezt a Lelket kérem tőled. Tekintsd hát egyszerűségemet, növeld szeretetemet, hogy neked tetsző módon teljesíthessem akaratodat és mindazt, amire rendeltél. Ámen.” (II. Rákóczi Ferenc imádsága)

Laborczi Géza


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 A Lélek által űzötten…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster