EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Három templom Norvégiában

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Három templom Norvégiában

A Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületi delegációjaként a norvégiai Moldébe látogatott Fabiny Tamás püspök és felesége, valamint Endreffy Géza budaörsi lelkész és felesége június 12. és 16. között. A lapunk július 9-i számából helyhiány miatt kimaradt negyedik beszámolót most közöljük.

Az egyházkerületi lelkésztalálkozót és missziói napot megelőző buszos kirándulás első lélegzetelállító látványát a világon egyedülálló technikai csoda, az Atlantic Highway (atlanti főútvonal) egyik hídjának megpillantása jelentette. Az óceán öbleiben elterülő sok-sok szigetet merész ívvel összekötő utat jelképes erejűnek tekinthetjük. Bármennyire is szétszórtan él az északi lakosság, keresik egymással a kapcsolatot. Tagadhatatlan tény, hogy a közösség egyik legfontosabb rendező elvét az egyház jelenti. Ma már ugyan a szekularizáció is érezteti erőteljes hatását, valamint Norvégia-szerte meg kívánnak válni az államegyházi formától, a mřrei egyházkerületet általában a konzervatívnak nevezhető hagyományok és mély spiritualizmus jellemzik. Ezért nemcsak a mélykék tenger és a havas hegyek, a merész formájú fjordok és a zöld legelők látványa, hanem elsősorban az emberek kitartó hite és kapcsolatteremtő képessége nyűgöz le minket.

Három, egymástól teljesen különböző templom meglátogatása erősítette bennünk ezt a meggyőződést.

Gaustadban váratlanul modern kis kápolna bukkant fel szinte a semmi közepén. A csoportot fogadó presbitertől megtudtuk, hogy a város temploma igen messze van, ezért a szétszórt kis tanyákon élők számára építették az istenházát – kizárólag a hívek adományából! Ott, ahol az egyházfinanszírozás évtizedek óta megoldott kérdés, nem lanyhult meg a gyülekezeti tagok adakozó kedve. Kis csoportunk itt tartott reggeli áhítatot: „Morning has broken…”, énekeltük a mindannyiunk számára ismerős hajnali himnuszt.

Kristiansund hatalmas betontemploma az ötvenes évek építészetét idézi. Az épület hétköznapokon is nyitva áll az oda betérők előtt. Az alagsorban berendezett bazár bevételét kizárólag jótékony célra fordítják.

Időben visszafelé haladva Tingvoll középkori templomához jutottunk. A favázas, skandináv típusú épület és a méretes parókia egy hatalmas, békés tó partján áll. A templom körüli rendezett temető azt sugallja, hogy az élők és a már előrementek gyülekezete összetartozik. Erling Nerheim, a gyülekezet lelkésze és az egyházmegye esperese szakértő módon elemezte a faragott oltár, a középkori freskók és az ólomüveg ablakok teológiai üzenetét és művészettörténeti jelentőségét. Igazi meglepetést azzal szerzett, amikor személyesen mutatta be, hogy miként járható át a templom üreges fala. Valóságos bújócskázásra hívta vendégeit, akik gyermeki lelkülettel követték őt…

Ami közös volt az Astrid Silnes külügyi titkár és munkatársai által szervezett kirándulás helyszíneiben, az a rend és a tisztaság. Nemcsak a természetben és az épületekben, hanem az emberi kapcsolatokban is. Megtapasztaltuk, hogy mindennek van helye és gazdája. A sok fa a természetközelség, a sok gyertya a fény iránti vágyakozás bizonyítéka. Hiszen tudjuk, itt az éjszaka közepén sincs teljesen sötét e júniusi napokon, télen viszont csak rövid időre kel fel a nap.

Rövid, de élményekben gazdag kirándulásunk során a norvég egyházi élet sajátos keresztmetszetét ismerhettük meg. Reméljük, legközelebb mi mutathatjuk meg a magunk értékeit északi testvéreinknek.

Fabiny Katalin

Regionális hozzárendelés: Északi Evangélikus Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Három templom Norvégiában

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster