EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség

Kemenesalja vallásszociológiai szempontból különleges területnek számít. Jelenlegi határainkon belül az egyetlen olyan sziget, ahol húsz-huszonkétezer evangélikus él egy tömbben.

Az evangélikus falvak lakossága valaha főként önállóan gazdálkodó kisnemesekből állt. A kegyúri szerepkört néhány jelentősebb középnemesi birtokos család tagjai – az Ostffyak, Berzsenyiek, Vidosok, Radók, Bárdossyak, Weöresök – gyakorolták.

Jellemző rájuk a hagyományokhoz való erős ragaszkodás. A felekezeti hovatartozást nem a személyes döntés, hanem elsősorban a családi örökség határozza meg.

Az önálló gazdálkodás átgondolt, ésszerű tevékenységet kíván. Ez a racionális szemléletmód a vallás megélésére is rányomta a bélyegét. A kemenesaljai magyar evangélikus kegyességet jobbára a szélsőségektől való mentesség, az értelem és érzelem kiegyensúlyozottsága jellemzi.

Az igehirdetéstől elvárják a világos gondolatmenetet, a lényegre törő tömörséget. A magyar elbeszélő karakternek megfelelően szívesen veszik, ha az igehirdető történeteket is felhasznál a prédikációban.

Igénylik az érintettséget: ami a szószékről elhangzik, elsősorban ne a teológiai szempontokra, hanem mindennapi életükre legyen tekintettel. Az érzelmi elem fontosságát mutatja, hogy az énekeskönyv nagyobb szerepet játszik kegyességükben, mint a Biblia.

Temetések alkalmával elvárt, hogy hangsúlyt kapjon az elhunyt személyes sorsa. A steril, csak a textusra koncentráló igehirdetés botránkoztató.

Az iskolázottság korai elterjedésével a népi hagyományvilág szinte teljesen eltűnt a vidékről. Ezért jelentett nagy örömet, hogy egy idősebb asszonytól még lejegyezhettünk egy ősi népi imádságot: „Ha lefekszem kiságyamba, / fogadj, Uram, oltalmadba. / Három angyal fejem felett: / egyik megőrzi lelkemet, / másik szememet lezárja, / harmadik lelkemet várja. / Ámen.”

Kovács Imre


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster