EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Október a reformáció hónapja II.

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Október a reformáció hónapja II.

Amint arról július 2-ai számunkban olvashattunk, ez évtől egész október hónapra igyekszünk kiterjeszteni a tizenöt éve újra bevezetett országos protestáns napok rendezvénysorozatát. Reméljük, hogy ezáltal még több gyülekezet, intézmény és szervezet kapcsolódik majd a maga rendezvényével az eseményhez.

Az ez évi rendezvénysorozat biblikus alapvetése így hangzik: „Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (Jn 8,36; Károli-fordítás) Ez az újszövetségi igazság az évfordulós nándorfehérvári győzelem (1456), a Bocskai-szabadságharc (1604–1606), az azt lezáró bécsi béke (1606) és az 1956-os forradalom megemlékezéseihez is spirituális szempontot biztosít.

Az összes rendezvényről – elősegítendő a részvételt vagy/és a lélekben való csatlakozást – hírt kívánunk adni. Ennek jegyében szeretetteljes bizalommal arra buzdítjuk minden gyülekezet, intézmény és szervezet vezetőjét, hogy saját programjával járuljon hozzá az idei rendezvénysorozat intenzitásához és sikeréhez. Kérjük továbbá, hogy az esemény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szeptember 15-ig tájékoztassák a szervezőket (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, MEÖT – e-mail cím: oikumene@meot.hu; telefon: 1/371-2690; fax.: 1/371-2691; postacím: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.). Ezáltal e hasábokon is közzé tudjuk majd tenni a rendezvények listáját.

Ebben az esztendőben a MEÖT öt központi rendezvényre várja az érdeklődőket. Ünnepélyes megnyitó – október 8., 17 óra, Budapest, MOM Művelődési Központ; Theologiai Szemle-est – október 12., délután, Eger, Kálvin Ház; női területi találkozó – október 14., 10 óra, Miskolc, református egyházkerületi székház; ökumenikus missziói nap – október 15., 16 óra, Szombathely, baptista templom; országos reformációi istentisztelet – október 29., 18 óra, Debrecen, Nagytemplom.

A reformáció hónapjának ünnepélyes megnyitójára, azaz a protestáns kulturális estre tehát október 8-án 17 órai kezdettel kerül sor a MOM Művelődési Központban. Ünnepi beszédet mond dr. Gergely András történész, nyugalmazott nagykövet. Közreműködik a Lutheránia ének- és zenekar, illetve a Vox Nova baptista férfikar. Elhangzik továbbá Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse Széles Tamás előadásában. Köszöntőt mond Sunyovszky Szilvia színművész, valamint bemutatjuk Debreczeni Tibor Egy XX. századi krónikás ének – Gulyás Lajosról, a levéli lelkészről, az ötvenhatos mártírról című művét. A színházterem korlátozott befogadóképessége miatt jegyek szeptember 15-ig igényelhetők a MEÖT-től (az elérhetőségeket lásd előbb).

Amint azt korábban jeleztük, a jegyeket ötszáz forintos áron programszervezőkön keresztül is terjeszteni fogjuk. A gyülekezeteken keresztül történő terjesztés esetében hasonló mértékű adományt várunk bizalommal a megnövekedett költségek fedezésére. A jelentkezések alapján tehát csekket küldünk ki, hogy e nagyon méltányos, de mégis valóságos adomány a programszervezők rendelkezésére álljon.

Szeretettel kívánom, hogy október minél több protestáns gyülekezet és intézmény közössége számára is minősítetten a reformáció hónapja legyen azáltal is, hogy helyi programmal gazdagítja az országos rendezvénysorozatot, vagy azáltal, hogy bármely más rendezvényhez csatlakozik.

Dr. Bóna Zoltán, a MEÖT főtitkára


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Október a reformáció hónapja II.

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster