EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Az ellenreformáció hitharcai

Cantate

Ismerjük meg énekeinket! 4.

Hozzászólás a cikkhez

Az ellenreformáció hitharcai

Mától négy héten át folytatjuk énekeskönyvünk fontos énekcsoportjainak a bemutatását. Először az ellenreformáció korának német koráljait ismerjük meg; a cikk második részét következő számunkban olvashatják. (E. Zs.)

A lutheri hitvallás német területen az augsburgi vallásbéke óta (1555) hivatalosan is elfogadott volt, a fejedelmek maguk dönthettek vallási hovatartozásukról. A német evangélikusság életét a lutheri tanítás megőrzése és továbbadása, a katolicizmustól és a kálvinizmustól való elhatárolódás határozta meg. A 16. és 17. század fordulóján a gyülekezeteknek még a pestis pusztításával is szembe kellett nézniük. Az evangélikus lelkészek hamar felismerték, hogy a küzdelmes időkben a Biblia és a katekizmus mellett a gyülekezeti énekeknek is rendkívül fontos szerepük van, hiszen azonkívül, hogy vigasztalást adnak, ezek is a lutheri teológia közvetítői. Az ellenreformáció idején működő reformátorok Luther énekköltői munkáját folytatva hitvalló, vigasztaló, buzdító énekszövegekkel adtak reményt és hitet ezekben a viharos évtizedekben gyülekezetük tagjainak.

Bár a kálvinizmushoz csatlakozni nem volt megengedett, egyes fejedelmek mégis szimpatizáltak a reformáció genfi irányzatával. A felekezeti viszályok nehezítették meg a hányatott sorsú lelkész, Martin Schalling (1532–1608) életét is, aki Melanchthon-tanítványként a lutherinél radikálisabb, a kálvinihoz közelítő hitelveket vallott. Regensburgi gyülekezetéből kemény hangú prédikációja miatt kergették el, következő szolgálati helyén, Ambergben pedig a kálvinista III. Frigyes választófejedelemmel került teológiai konfliktusba, aki rövidesen menesztette hivatalából. Herzlich lieb hab ich dich, o Herr – Szívből szeretlek, Jézusom (EÉ 362): ebben a költeményben fogalmazta meg Jézusba vetett reménységét életének mélypontján, Ambergből való elűzetésekor.

Cornelius Beckernek (1561–1604), a lipcsei Nikolaikirche lelkészének az élete sem volt felekezeti vitáktól mentes. Harcos természete és a kálvinista tanokhoz való közeledése miatt hónapokra felfüggesztették hivatalából. Ő azonban nem tétlenkedett, hanem ez idő alatt a teljes Zsoltárok könyvét rímekbe szedte, konkurenciát teremtve ezzel a népszerű genfi zsoltároknak. Becker elképzelése az volt, hogy zsoltárparafrázisai német koráldallamokon szólaljanak meg. Ez csak halála után valósult meg, amikor Heinrich Schütz egyszerű négyszólamú kórusműveket komponált a Becker-zsoltárokra. Esti énekünk, a Nyugvóra térek, Istenem (EÉ 110) szövege is Becker munkája.

A Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnap éneke, a Bizony betelik az idő (EÉ 502) a Dies irae, dies illa (Ama nap a harag napja) szekvencia apokaliptikus képét jeleníti meg. Pál apostol szava (a heti ige) is megfogalmazódik benne: „…mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé…” (2Kor 5,10) A szöveget egy korábbi ének alapján Bartholomäus Ringwaldt (1530–1599) Es ist gewisslich an der Zeit címmel jelentette meg utazóknak szánt imakönyvében.

Valerius Herberger (1562–1627) harminchét évig szolgált fraustadti gyülekezetében. A pestis tizenhét éven keresztül pusztított a városban, 1613-ban azonban különösen sok áldozatot követelt: a lelkész öt hónapon belül elveszítette gyülekezetének harmadát: mintegy kétezer testvért temetett el. A szörnyű tragédia hatására írta meg örökkévalóság-énekét (Ewigkeitslied): Valet will ich dir geben – Már búcsút veszek tőled (EÉ 505). Az ének nem véletlenül indul ezzel a különös szóval: „Valet”. Az első négy betű: V, A, L, E, a további négy versszak kezdőbetűi pedig R, I, U, S; így a sorkezdetek akrosztichont adnak ki, amely a szerző keresztnevét rejti.

Énekeskönyvünket fellapozva merítsünk erőt lutheránus elődeink hitéből és biztatásából, mellyel azokban a küzdelmes évtizedekben is a krisztusi szeretetet hirdették híveik számára!

Fekete Anikó


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Az ellenreformáció hitharcai

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster