EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 32 - Ifjúság határok nélkül

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Ifjúság határok nélkül

Az idén másodszor rendeztek ifjúsági tábort az ágfalvai és a szomszédos osztrák településen lakó loipersbachi fiatalok számára. A mintegy tizenöt magyar és huszonöt osztrák résztvevő július 10. és 15. között minden délután találkozót adott egymásnak a loipersbachi evangélikus gyülekezeti házban, ahol Jakob Kruse, a helyi evangélikus lelkész várta az érkezésüket.

A határtalanság valóban sokféleképpen kifejeződött ez alatt a néhány nap alatt. Mindenekelőtt abban, hogy a fiatalok mindennap a két falu közötti időszakos (tehát csak az év néhány napján nyitva tartó) határátkelőn keresztül ingáztak. Ehhez külön engedélyt kellett kérniük a határőrségtől; ilyesmire azóta nem volt példa, hogy a határt létrehozták.

Az országhatár átlépésével egy másfajta választóvonalat is keresztezniük kellett a résztvevőknek, hiszen a magyar fiatalok többségükben nem beszéltek németül, az osztrák gyerekek pedig nem tudtak magyarul. Ez sem jelentett gondot, hiszen a fiatalok és a gyerekek a rájuk jellemző találékonysággal először kézzel-lábbal, majd a lelkészeket élő szótárként használva szavanként kommunikáltak egymással. Hatalmas felfedezés volt a számukra, hogy a másik nemzethez tartozók is ugyanúgy gondolkodnak, csak más szavakat használnak.

Végül a krónikás röviden szólni szeretne a harmadik határátlépésről is, amelyet így is aposztrofálhatunk: evangélizáció a kocsmában. Az ifjúsági rendezvénynek ugyanis a sok fürdőzés, sport és játék mellett volt egy nagyobb célkitűzése is. A fiatalok betanultak egy bibliai gyermekmusicalt, amely Zákeus történetét dolgozza fel. Mivel a szerzők – Alexander Lombardi és Gregor Breier – a kerettörténetet és a zenei betéteket is sikeresen átdolgozták gyermekek számára, a táborozók lelkesen tanulták az énekeket, és elszántan próbáltak az előadásra. A premierre, amelyet egy söröző nagytermében tartottak, a rendezvény végén került sor – mintegy száz néző előtt. Mind a közönség, mind pedig a fiatalok számára hatalmas élményt – és talán még ennél is többet – jelentett a musicallé lett evangéliumi üzenet. Így lettek a gyerekekből evangélizátorok, a kocsmából pedig – egy óra erejéig – templom…

Sághy Balázs

Regionális hozzárendelés: Ágfalvi és Sopronbánfalvi Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Egy élet véget ért az utcán…
Hogy beszélgessünk…
Botrányok botránya
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A feltámadott erőterében
Egy álom beteljesült…
Motorok és áldás
Szeretetben összeforrva
Keresztutak
Október a reformáció hónapja II.
Ifjúság határok nélkül
Három templom Norvégiában
Magyar segítség Libanonban
Evangélikusok
Dél öröme
Ez az egyház nem „kisvállalkozás”!
e-világ
Tombol a halál kultúrája
Kockás füzet a képernyőn
Amikor Szent Lőrinc könnyei hullanak…
Keresztény szemmel
Mitől jó egy igehirdetés?
Evangélikus Közlöny
A hét témája
Nemzetiségi gyökereink – gazdagság a különbözőségben
Evangélium és reformáció három nyelven
Kemenesaljai magyar evangélikus kegyesség
Német ajkú gyülekezeteink kegyessége
Szlovák evangélikus gyökerek
evél&levél
Alföldi hittanosok Nagybörzsönyben
Víz a hajóban – töprengés egyházunkról a Szélrózsa kapcsán
A közelmúlt krónikája
Ötven év távlatából
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kultúrkavalkád
Megkésett törlesztés
Luthertől a Bauhausig
A vasárnap igéje
A Lélek által űzötten…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elmaradt esküvő
Szószóró
Szolnok után Debrecen?
Cantate
Az ellenreformáció hitharcai
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 32 Ifjúság határok nélkül

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster