EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése

Christoph Klein: Bosszú helyett megbocsátás

Néha olyan könyv kerül a kezünkbe, amelyet csak akkor tudunk letenni, ha az utolsó oldalát is elolvastuk. Ilyenkor megszűnik körülöttünk a világ, szellemi-lelki utazáson veszünk részt, ahol a szerző idegenvezetőként tárja fel és ismerteti a hétköznapokon túlmutató szépséget, érdekességet, mindazt, ami szinte észrevétlenül képes kizökkenteni bennünket megszokott gondolatainkból. Az utazás élménye mégis gyorsan halványulni kezd, és egyre nehezebb felidézni a látottakat. Csak a kontúrok élnek tovább.

Christoph Klein írása nem tartozik az ilyen olvasmányok közé. Ha jól emlékszem, több mint egy hónappal ezelőtt kaptam meg a könyvét. Nagy lelkesedéssel vettem a kezembe, beleültem legkényelmesebb fotelembe, a kisasztalra tettem egy nagy bögre kávét, és elkezdtem olvasni. Talán ki is számítottam előre, hogy mennyi időt vesz majd igénybe a közel 300 oldalas kötet. Elég hamar rá kellett jönnöm azonban arra, hogy az olvasás nem ígérkezik könnyű, pihentető utazásnak. Sem a szerző, sem a fordító nem törekedett egyszerű nyelvezetre, igaz, a téma sem mondható könnyen emészthetőnek. A megbocsátás és a megbékélés témája egyszerre szól Isten egyedülálló emberszeretetéről (Lk 15,11–32), az egyház feladatáról (2Kor 5,18) és az ember felebaráti szeretetének kudarcáról (Mt 18,21–35) – azaz sok-sok rácsodálkozás, kérdés és önvizsgálat „akadályozta meg” a gyors olvasást.

Mielőtt rátérnék a könyv rövid ismertetésére, egy személyes élményemet szeretném megosztani, amely a zárófejezet olvasása közben késztetett egy újabb megállásra. Egy középkorú teológustársam mesélte – aki a teológia előtt már elvégzett egy egyetemet, és 20 évet világiként is dolgozott –, mennyire meglepődött azon, hogy a keresztény közösségekben nagyon könnyen és sokszor felszínesen használják a szeretet szót. Gyakran át sem gondolják, csak mondják: szeretlek, Isten szeret téged, a szeretet a legfontosabb… Ezzel szemben a régebbi munkahelyén, ha valaki kiejtette ezt a szót – persze nem hangzott el túl sokszor –, akkor az tényleg úgy is gondolta. Ott mintha több súlya lett volna ennek a csodálatos kifejezésnek. Christoph Klein könyve hasonló kérdést feszeget. Vajon nem bánunk-e sokszor túlzottan is felszínesen a megbocsátás kifejezéssel? Tudjuk-e egyáltalán, hogy milyen gazdag jelentése van ennek a szónak?

A szerző művében arra törekszik, hogy az olvasó számára egy egységes, rendszerezett összképet alakítson ki a megbékélés problematikájáról. Három kifejezés köré csoportosítja mondanivalóját: martyria (igehirdetés), diakónia (szolgáló szeretet) és leiturgia (istentisztelet). Az első részben egy alapos áttekintést ad a megbékélés bibliai és keresztény teológiai forrásairól, majd a békéltetés szolgálata cím alatt ismerteti mindazt a feladatot, amit a Békéltető rábízott követőire. Ez a feladat természetesen nemcsak az egyház belső problémáira irányul (bár arra is!), hanem a felekezetek közötti konfliktusokra és az egyháznak az adott társadalomban betöltött küldetésére is. Ismerve az egyházak szerteágazó feladatát és néha sajnálatos módon megnyilvánuló, nagyon is emberi oldalát, a békéltetés szolgálata túl nehéz feladatnak tűnhet. A szerző azonban nem engedi, hogy ebbe az olvasó beletörődjön. Az erdélyi szász evangélikus- ság püspökeként számos „hazai” példát hoz fel annak bizonyítására, hogy ha nehéz is a békéltetés szolgálata, akár- melyik területét is nézzük, nem reménytelen. Ennek alátámasztására mutatja be könyvének harmadik részében a közel 800 éve létező erdélyi szász megbékélési rendtartást, amely ugyan módosításokkal, de ma is működőképes keretet adhat szolgálatunk betöltéséhez. Az egyházunkban folyó liturgikai megújulás szempontjából különösen izgalmas lehet ennek a rendtartásnak a megismerése.

Még egy idézettel szeretném bátorítani a kedves olvasókat erre az építő és gazdagító, ám egyáltalán nem könnyű utazásra. A békesség vagy éppen annak látszata érdekében szívesen kerüljük a vitákat, mert úgy érezzük, hogy az ellentétben áll a megbocsátással. Talán a vitatkozás kultúrája is hiányzik belőlünk. Minderről így ír a szerző: „A megegyezésért folytatott vita nem ellentéte a megbékélésnek, hanem a megbékélt különbözőség koncepciójának segítségével a megegyezésre való törekvés a megbékélési kultúra része lehet, tehát éppen nem kizárják, hanem kiegészíthetik egymást.”

A könyvet a Kálvin és a Luther Kiadó adta ki 2003-ban. Ára: 1500 Ft.

Joób Máté


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster