EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér

Nem mi írtuk...

Nem tudom, hogy – Voltaire szavait idézve – ez a világ vajon valóban a létezők legjobbika? Az azonban bizonyos, hogy a kor, amelyben élünk, végtelen türelmet igényel mindnyájunktól. Türelmet egymás iránt, türelmet környezetünk, szűkebb és tágabb pátriánk avagy bolygónk és a mindenség iránt. A türelem így válhat alapvető emberi szükségletté, normává, s alkalmasint még szeretetté is. Nem hirdethetem fennhangon a másság tiszteletét, ha csak a saját másságomat fogadom el, másokét nem. Nem lehetek szabadelvű, ha a saját elveimet, eszményeimet próbálom ráerőltetni másokra.

Aminthogy nem jó demokrata, aki a démoszt, vagyis a népet csak arra használja, hogy politikai hancúrozgatásai közepette a lepottyanástól megvédő, a viháncolást elősegítő ponyvát feszítse. Az izmusok, isták és oldalak kicsinyes emberi vonásokra, alantas szenvedélyekre számító világában nem az általános, örök emberi értékek és a makulátlan érzelmek határozzák meg az egyén hovatartozását, hanem négyesztendőnként változó politikai érdekek, rafinált számítások, családokat, szomszédokat, közösségeket gyűlölködéssel mételyező, szembefordító napi pártpolitika.

Fortélyos félelem igazgatja, kergeti delejes őrületbe a saját lábán megállni kevésbé tudó polgárt. Mi az, ami erőt adhatna? A hit és a bizalom. Hinni valamiben, valakiben. Eszmében, jövőben, Gondviselésben. Bízni egymásban – anélkül, hogy fanatikusan istenítenők a másikat. Nem felülről vezényelt, arctalanító vagy éppen arcpirító eszmékre gondolok, azokból épp elég kijutott már. Góg és Magóg fiai után ne Demagóg utódai verjenek hitet hamis ábrándokkal a fogódzót, biztos talajt kereső emberekbe.

Mindannyian tudjuk, hogy nincs tökéletes rendszer, nincs minden igényt kielégítő világ. Legalábbis ezen a földön, ideát. Gazdag országokban is élhet valaki boldogtalanul, szegény országban is érezheti magát jól. A boldogság sem mindig rendszerfüggő. Aki diktatúrában volt életerős fiatal, demokráciában lett idős, gyönge, beteg, máshogy emlékezik vissza az átkos korokra. Főleg, ha békén hagyták, s a nyomorúságos élet apró örömeinek jobban tudott örülni, mint most az elkényelmesedett világ csábítóan hivalkodó pompájának.

Hogy mennyit ér ez a mi önhitt, fellengzős világunk, kiderült már jó néhányszor. Elmegy a villany, s mi ott maradunk sötétben, azt sem tudjuk, hova kapjunk, hol a gyertya, a gyufa. Leolvad a hűtőszekrény, megromlik az étel, nincs hűtött ital. Nem szól a rádió, nem sugároz a tévé, nem tudjuk, mi történik. Nincsenek hírek, csak rémhírek, suttogás. Elmegy a víz, most mi lesz? Hol lehet utcai kutat, csapot találni itt a közelben? Pedig inni kell, mosni, mosakodni kell, és – bocsánat – a vécét is le kéne öblíteni. Főznénk, de közben elment a gáz is. Süket a telefon. Nem jár a metró, a villamos. Holnap nem jelennek meg az újságok. Télen nem lesz fűtés. Ha papír, fa akadna is – mondjuk a szemközti parkból – a gázkonvektor vagy a radiátor nem fűthető be vele. Kinek van dobkályhája?

Rémálom, remélem, az is marad. Az amerikai áramkimaradás juttatta eszembe, pedig az csak egy-két napig tartott. De Szarajevóban három és fél esztendőn át így tengődött félmillió szerencsétlen embertársunk! Aknatűzben, orvlövészek célkeresztjében. Miközben a magát műveltnek hitt világ ölbe tett kézzel, lábhoz tett puskával, élő közvetítésben nézte éveken át ezeket a szörnyűségeket. Mindannyiunk, az emberi civilizáció szégyenére. Ilyen törékeny, sebezhető ez a mi erősnek hitt, de csak drótszálakból összetákolt világunk. Ennyit érünk, ha baj van. Ha magunkra maradunk, ha csak magunkra hagyatkozhatunk.

Szaniszló Ferenc (Metró hírújság, aug. 29.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster