EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón

A felújított épületek
A csurgói evangélikusok már régóta szerették volna felújítani templomuk belsejét. Ezzel egy időben lelkészt is vártak évek óta üresen álló parókiájukba, amely szintén alapos renoválásra szorult. Elhatározásuk olyan komolynak bizonyult, hogy egy év alatt mindkét épületet megszépítették. Szeptember utolsó vasárnapján ezekért az elvégzett munkálatokért adtak hálát Istennek.

A csurgói gyülekezet segédlelkésze, Kendeh K. László a közgyűlésen elmondta, hogy Csurgó a múlt század első feléig Porrogszentkirály fiókegyháza volt. Az önállósulás és a templomépítés iránti igény először 1930-ban fogalmazódott meg a hívekben. Ez utóbbit 1936-ban sikerült megvalósítaniuk: Isten házát ez év októberében szentelte fel Kapi Béla püspök. Az önállósulás viszont egészen 1948-ig váratott magára, amikor egy szolgálati lakást is vásároltak a városban. A templomot először fennállásának 50. évfordulója tiszteletére renoválták. A következő jelentős esemény 1994-ben történt, amikor is a közvetlenül mellette álló házat meg tudták vásárolni paplaknak.

Az idő múlása mindkét épületen megmutatkozott. A munkálatokat Isten hajlékán kezdték, majd a tető és a falszigetelés felújítása után – helyben lakó lelkész reményében – a parókia rendbetételébe is belekezdtek. Az adakozást és a lelkesedést látva a templombelső megszépítését is tervbe vették, így egy éven belül mindkét hajlék megújult.

Az ünnepi istentiszteleten – Kendeh K. László mellett – részt vett Szemerei János, a Somogy-Zalai egyházmegye esperese és Ittzés János püspök is. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület vezetője Jn 4,19–24 alapján hirdette Isten igét. Prédikációjában felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ez a nap üdvtörténeti távlatot kap Isten Igéjének fényében. Eljön az idő Isten országában, amikor nem lesz szükség sem templomokra, sem papokra, mert Isten lesz minden mindenekben. De addig vándorúton vagyunk, és kell egy olyan hely, ahol áldásában részesülhetünk, igéjét hallgathatjuk. A samáriai asszony emberien gondolkodik, miképpen ma is szekértáborok épülnek, az igazi felekezetet, papot, bibliafordítást keresve. Nem a házért fontos Jézus, hanem Jézusért fontos a ház. Ittzés János végezetül arra kérte a híveket, hogy önmagukkal díszítsék a templomot, hiszen Isten hajlékának igazi dísze az igehallgató gyülekezet.

Az ünnepi közgyűlésen elsőként Papp Istvánné felügyelő köszöntötte a megjelenteket, majd Korontos Sándor gondnok ismertette a munkálatok agyagi fedezetével kapcsolatos információkat. Ebből megtudhattuk, hogy a gyülekezet az alapítványon és a pályázatokon keresztül 4,2 millió forinthoz jutott hozzá. Az 1,8 millió forintos önrészt adományokból fedezték. Az Országos Egyház és az egyházmegye 5 650 000 forinttal támogatta kezdeményezésüket, illetve a megye és a város önkormányzata is hozzájárult kiadásaikhoz. A munkálatokat kivitelező vállalkozók is mintegy 400 000 forintot ajándékoztak a gyülekezetnek.

A köszöntésekben Nagybocskai Tamás egyházmegyei felügyelő elmondta: napjainkban a vetés munkafázisa jellemző Csurgóra, és reménységét fejezte ki, hogy Kendeh K. László is folytatja a megkezdett hagyományt, miszerint a lelkészek fél évszázadon keresztül maradnak ebben a gyülekezetben. Ezt követően Szászfalvi László országgyűlési képviselő, református lelkész és felesége, valamint Maczkó Gyula római katolikus esperes-plébános, illetve az egykori helyettes, Sikter János porrogszentkirályi lelkész mondott köszöntést. Kendeh György angyalföldi lelkész – a segédlelkész nagybátyja – az Úr áldásáról szólt, aki ha nem építette volna a házat, hiába lett volna a sok adomány.

Az ünnepség után a jelenlévők terített asztalok mellett is megtapasztalhatták a vendéglátó gyülekezet szeretetét.

Menyes Gyula

Regionális hozzárendelés: Csurgói Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster