EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Rengeteg mondanivalónk volt

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Rengeteg mondanivalónk volt

Takácsné Kovácsházi Zelma
Ugye senki nem gondolja komolyan azt, hogy egy egész napos konferenciát – az Északi Egyházkerület szeptember 27-i gödöllői katechetikai szakmai napját – a maga felvetéseivel, beszélgetéseivel néhány sorban összegezni lehetne? Minden bizonnyal ennek lehetetlensége miatt szoktuk biztatni egymást, hogy inkább vegyünk részt ezeken az alkalmakon.

Már Bartha István kezdő (a Csipetnyi Só internetes evangélikus magazin szerint „sodró lendületű”) áhítata felébresztette azt az érzést, hogy erről jó lenne beszélgetni is.

Takácsné Kovácsházi Zelma előadása az első „láncszemről”, a hitoktatás legfontosabb üzeneteiről szólt. Újra átéltük a varázslatot: mintha könyvek nyíltak volna meg előttünk, emberközelbe kerültek teológiai gondolkodók. Heinz Zahrnt, Dorothee Sölle, Ronald Goldman – Zelma néni megjelenítésében – maguk is előadóivá váltak közös ügyünknek, a tanításnak. Zahrnt Istennel való ügyei, Sölle asszony aranymadaras asszociációi, Goldman eszméltető találkozásai a gyermekekkel, akiket tanítunk, egyszerű érthetőséggel váltak részeivé saját felvetéseinknek.

Az ezután következő néhány percben azt a kérdést vetettem fel, hogy vajon van-e létjogosultsága a tankönyves tanításnak. A nap nem titkolt szándéka ugyanis az volt, hogy bemutassa a megjelenő új tankönyvcsaládot.

Előadásomban azonban szerettem volna megmutatni azt, hogy a tankönyvek nem feltétlenül szólnak katechetikánk, tanításunk fejlődéséről. A keresztény tanítás személyességét nem lehet pótolni a legkitűnőbb tanítási segédeszközzel sem. Meg kell találnunk mindennek a maga szerepét, amit csak egyféle önellenőrzéssel tudunk biztosítani.

A csoportfoglalkozásokon egy-egy tankönyv szerzője (Lacknerné Puskás Sára, Koczor Ildikó, Sándor Éva) mutatta be alkotását. Én az elsősök számára készült tananyagról hallgattam előadást. Puskás Sára, aki a maga szerény módján szólt saját munkájáról, végtelenül hitelesnek mutatkozott nem csupán szakmai tudásában, hanem abban az elkötelezett-ségében is, amelyben mindnyájan éreztük: az élete van a szavak mögött.

Talán ebben lehet tetten érni ennek a szombati közösségnek a szépségét. Ezen a napon azok az emberek voltak ott, akiknek az északi kerületben élet-kérdésükké vált a tanítás. A délutáni programot már tudatosan felborítottuk a szabad beszélgetés kedvéért, mert éreztük, rengeteg mondanivalónk van még. Vajon szabad-e iskolában hittant tanítani? Hogy tudnánk részesíteni a gyermekeket abból az élményből, amit átéltünk a kereszténységben? Milyen mélységben mutatkozhat meg az evangélium a tanításban? Hol tartanak a mai gyerekek a befogadásban? – ezek még mint feszülő kérdések maradtak meg közöttünk.

Annak az élménye azonban, hogy megtiszteltetés volt ezekkel az emberekkel együtt tölteni ezt a napot, velük beszélgetve, fontos dolgainkról eszmét cserélve, velük vállvetve egy ügy részesének lenni – erőt adó volt és bátorító. A tartalmas napot Pintér Zsuzsanna pilisi tanítónő csendes, bensőséges áhítata zárta.

Köszönet Sándor Évának a program összeállításáért, az előadóknak, valamint a vendéglátó gyülekezet vezetőinek, Albert Gábor lelkésznek és Zsemberovszky János felügyelőnek. Érdemes lenne írni a megmaradt húsz adag gulyáslevesről? Azt hiszem, nem. Akik ott voltunk, valóban azt éltük át, amit a már említett Csipetnyi Só címül választott: „Komolyan mondom, jó vót!”

Koczor Tamás

Regionális hozzárendelés: Északi Evangélikus Egyházkerület


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Rengeteg mondanivalónk volt

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster