EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10b) A Szentháromság ünnepe utáni 16. héten az Útmutató reggeli igéi az elmúlhatatlan életről adnak tanítást. A hét kérdése és válasza ez: "Aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jézus)"Igen, Uram én hiszem..." (Mária) (Jn 11,26–27)

Te mit felelsz Jézus kérdésére?

Pál számára nyilvánvaló a válasz: Isten szabadított meg minket kegyelme szerint, amelyet Krisztus Jézusban adott nekünk. Más szavakkal ezt így mondja: „…az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róm 6,23). Az Ő nevéért még meghalni is kész Pál: „Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!” (Fil 1,21) Jézus halottfeltámasztásai csak előjelei a halál felett aratott végleges győzelmének. A tisztátalan lélek elismerte, hogy Jézus a magasságos Isten Fia, és uralma van felette (Mk 5,6–7). Jairus is elismerte Jézus hatalmát a halál felett, lába elé borulva kérte, hogy kislánya meggyógyuljon, és életben maradjon. A hét kérdését itt felszólító módban mondja Jézus (neked és nekem is!): „Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36) Csak heten lehettek szemtanúi a leányka felébredésének, a teljesség és tökéletesség Istene: a „Vagyok” halált legyőző hatalmának. „Én vagyok” – válaszolta Jézus a katonák kérdésére, majd így folytatta: „azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit” (Jn 18,5.9). És ez nemcsak a tanítványaira érvényes: Jézus mai követőit is hit által őrzi meg az üdvösségre (vö. 1Pt 1,5). Mi már tudhatjuk a választ a három kiválasztott tanítvány által akkor még meg nem válaszolt kérdésre: mit jelent a halottak közül való feltámadás? (Mk 9,10) – az elmúlhatatlan életet, a megdicsőült Jézussal való örök közösséget; ezért: „Az élet nékem Krisztus, A halál nyereség” (EÉ 504,1).

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster