EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Esperes a Bakony mélyén

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Esperes a Bakony mélyén

Ördög Endre
A bakonyszentlászlói templom renoválása miatt Bakonytamásiban iktatták be hivatalába szeptember 27-én Ördög Endrét, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye megválasztott esperesét. Mivel az ünnepségnek helyet adó település is szolgálati területéhez tartozik, a bakonytamásiak joggal lehettek büszkék arra, hogy – Tatay Sámuel után – az egyházmegye gyülekezetei ismét az ő lelkipásztoruknak szavaztak bizalmat.

Az ünnepi istentisztelet igei szolgálatát Ittzés János püspök végezte, aki az iktatás meghívóján olvasható bibliai szakasz, Jn 15,5.9 alapján hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, hogy egyre bonyolultabbá váló világunkban az emberek egyszerűségre törekednek. A „modellgyártás” korában élünk. A szavainkban is érezhető ez a törekvés, pedig igazán csak egyre van szükségünk: az egyház Urára, Jézusra, mert csak érte, általa és benne él az egyház. Szüntelenül meg kell kérdeznünk magunktól, hogy őt képviseljük-e még szolgálatunkban, miközben az anyagiakon vitatkozunk, vagy éppen az igazi közösséget keressük az egyházban. Ápolt kapcsolatra van szükségünk vele és egymással is, miképpen a szőlőveszszők is csupán a szőlőtőn keresztül maradnak kapcsolatban egymással. Kétkedni sok mindenben lehet, de Jézusban soha nem kételkedhetünk!

Az igehirdetés után Koczor György espereshelyettes – Görög Zoltán, az egyházmegye rangidős lelkésze, valamint Schermann Gábor lelkész közreműködésével – iktatta be hivatalába Ördög Endrét.

Az ünnepi közgyűlésen elsőként Kiss Attila egyházmegyei felügyelő köszöntötte elnöktársát, majd felkérte székfoglaló beszédének megtartására. A beiktatott esperes kiemelt fontosságúnak tartja szolgálatában azt, hogy az egyházi törvények megfelelő medret szabjanak a lelki életnek, ugyanakkor a kettő együtt tegye elevenné, vonzóvá, egyszersmind küldetését betöltő közösséggé egyházmegyéjét. Lényegesnek tekinti az átláthatóságot, korrektséget, testvériséget is. „Könyörgésem egy csupán: hogy soha ne feledkezzem meg, akár csak egy percre is arról, amit a beiktatási meghívóra kiírt jézusi szó hirdet: nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Kegyelmet csak tőle nyerhetünk, egymásnak testvérei csak általa lehetünk, megújulást, életet, jövőt csak benne hirdethetünk. Kegyelmének koldusaként, életem minden dolgát az ő kezébe téve kezdem meg esperesi szolgálatomat” – fejezte be székfoglalóját Ördög Endre.

A közgyűlés köszöntőinek sorában elsőként Koczor György espereshelyettes kért szót, aki elmondta, hogy közel féléves helyettesítés után féltő szeretettel, ugyanakkor örömmel adja át az esperesi hivatalt szolgatársának. Jankovits Béla az egyházkerület espereseinek köszöntését hozta, majd dr. Huszár Pál adjunktus tett utalást a bakonytamásiak bevezetőben említett büszkeségére. A testvéregyházak nevében Horváth István kanonok köszöntötte az új esperest.

Végezetül Ittzés János püspök kért szót. A Nyugati (Dunántúli ) Egyházkerület vezetője az esperesi hivatal fontosságáról beszélt (a diktatúra évtizedei után a zsinat úgy döntött, hogy megerősíti az egyházmegyék szerepét az egyházi hierarchiában), és reménységét fejezte ki, hogy Ördög Endre személyében olyan taggal egészült ki az esperesi kar, akiben mind a gyülekezetek, mind pedig az Országos Egyház alkalmas munkatársat kap.

Menyes Gyula

Regionális hozzárendelés: Veszprémi Egyházmegye


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Esperes a Bakony mélyén

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster