EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Nyugatról Délre

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Nyugatról Délre

Fatalin Helga
"Fatalin Helga beiktatásával a Nyugati Egyházkerület ugyan »gyengült«, mi viszont erősödtünk. Isten hozta Délen!" – összegezte mondandóját Szemerei Zoltán, a Déli Evangélikus Egyházkerület felügyelője múlt szombaton Dombóváron, a lelkésznő beiktatását követő ünnepi közgyűlésen.

A büki és szakonyi gyülekezetek volt lelkipásztorának nem volt könnyű dolga, mikor meghozta döntését: elfogadja a Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstöttös Társult Evangélikus Egyházközség meghívását. Bizony nem volt egyszerű eljönnie egykori gyülekezeteiből, ahová a teológia elvégzése után egy évvel még segédlelkészként került, hiszen az ott eltöltött tizenegy esztendő közösen átélt örömei és próbatételei szoros szálakat alakítottak ki közte és a rábízott hívek között. Érthető, hogy ők is nehéz szívvel engedték el pásztorukat, akihez mindig mindenben bizalommal fordulhattak. Az iktatásra érkező két autóbusznyi küldöttség a döntést kicsit szomorú szívvel fogadva ekképpen búcsúzott: „Kedves Helga! Mindig hazavárunk!”

Ám az új gyülekezetek is hasonló szeretettel várták Fatalin Helga érkezését. A csikóstöttösi gyülekezet több évtizedes, Istenbe vetett bizodalommal hitte: az 1977-ben megüresedett parókiának egyszer újra lesz állandó lakója. (Ez részben már megvalósult Erdélyi Csaba segédlelkész közel kétéves, 2003 nyaráig tartó szolgálatával.)

A három – szerény lélekszámú, de jogilag önálló – tolna-baranyai gyülekezet a kárpótlások idején jól sáfárkodott a visszaigényelt hét iskolaépület után kapott pénzzel. Dombóváron gyülekezeti házat építettek, Csikóstöttösön parókiát újítottak, Kaposszekcsőn pedig – külső segítséggel – egy 78 fős bentlakásos szeretetotthont építenek, sőt egy második lelkészi állás anyagi hátterét is biztosítják a már meglévő lelkészi státus mellett. (Ez utóbbit 1996 óta Aradi András tölti be.)

Gáncs Péter püspök igehirdetésében az alkalmat kettős örömünnepnek nevezte, hiszen ezúttal „áldozatos nyájak” lelnek jó pásztorra, amellett hogy a pásztorra is nyitott szívű hívek bízatnak.

A példaadó rövidségű közgyűlésen Fatalin Helga a következőképpen vallott Isten csodálatos útjairól: „Pécsi barátaimat látogatva a vonatból mindig megcsodáltam egy domb tetején álló kis fehér templomot. Sohasem gondoltam volna, hogy valaha én fogok ott szolgálni. Az Úristen ezt is megadta.”

Boda Zsuzsa

Regionális hozzárendelés: Dombóvár–Kaposszekcs?–Csikóst?tt?s Társult Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Nyugatról Délre

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster