EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - "Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"

Egyházunk egy-két hete

Újra megszólíthatók?

Hozzászólás a cikkhez

"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"

Előtérben Szpisák Attila segédlelkész, két lépcsővel feljebb Miroslav Dubek krupinai esperes és Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke
A résztvevők száma a házigazdák legmerészebb várakozását is túlszárnyalta a budapesti Szlovák Ajkú Evangélikus Egyházközség múlt vasárnapi hálaadó isten- tiszteletén. Közel százan töltötték meg a Rákóczi úti bérházban rejtező kápolna és gyülekezeti terem székeit, jóllehet néhány héttel ezelőtt még volt olyan vasárnap, amikor egyetlen lélek sem tett eleget az istentiszteletre szóló meghívásnak...

A század elején még egy hatezres lélekszámú közösséget hívogatott a harang a Rákóczi úton, időközben azonban a szlovák ajkú gyülekezet teljesen „elfogyott”, sőt az egyházközségnek valójában ma már harangja és temploma sincs. Egy lakásból kialakított szerény méretű kápolna, egy gyülekezeti terem és a lelkészlakás várta Szpisák Attila segédlelkészt, aki a nyár elején az újrakezdés reményében foglalta el szolgálati helyét. (A megelőző tanévet Pozsonyban töltötte ösztöndíjasként.) Az alábbiakban álljon itt néhány mondat az ő beszámolójából: „Az első napok, hónapok a takarítással, a felújítással kezdődtek. 1974 óta nem lakott lelkész a parókián, tehát ráfért a rendrakás. A bezárt ajtók mögül – pozsonyi teológusok segítségével – kiszabadítottuk értékes könyvtárunkat, amely ma már az érdeklődő olvasók rendelkezésére áll. Egyik legrégibb kötetünk 1574-es kiadású, cseh nyelvű dogmatikai gyűjtemény, de még számos érdekes, lelkileg is megújító könyvet találhat a kíváncsi olvasó a sok más irodalmi mű között.

A felújítási munkák mellet természetesen elkezdődött a gyülekezet tagjainak összegyűjtése is. Boda Zoltán barátom vállalta el a megbízott felügyelői tisztséget, augusztus óta pedig Pálmainé Márti személyében profi kántora is van gyülekezetünknek. Az ő szlováktudása nélkül bizony nehéz lenne itt kántorizálni, hiszen az istentiszteletek szlovák nyelven és szlovák énekelt liturgiával folynak. Lassan elkezdődött valami ebben a gyülekezetben... Istennek hála, már van egy ötfős megbízott presbitériumunk, és a vasárnapi istentiszteletre is mindig jön valaki. Örömünkre szolgál a két keresztelő is, amivel kilencéves szünetet szakítottunk meg. További örömünk, hogy a budapesti szlovák tannyelvű iskolában beindult a hittanoktatás, melyre húsz evangélikus tanuló jelentkezett.”

Szeptember 28-án két ébresztő jellegű igehirdetéssel gazdagodhattak mindazok, akik részt vettek a vendég igehirdetők szolgálatával tartott hálaadó istentiszteleten.

Miroslav Dubek krupinai esperes „Hol van a többi kilenc?” címet adta Lk 17,11–19 alapján – természetesen szlovákul – elmondott prédikációjának. A Déli Egyházkerület püspöke, Gáncs Péter pedig a meghívón szereplő 100. zsoltárt választotta alapigének. Kiemelte: „Először Urunkhoz kell mennünk friss erőért, megújulásért...”

Missziós hévvel mondott igehirdetését a püspök e szavakkal zárta: „Menjetek el! – és jöjjetek viszsza, de ne egyedül! Tudjuk, hogy sok szlovák ajkú hittestvér él a fővárosban. Hisszük és reméljük, hogy újra megszólíthatóak, összegyűjthetőek, hiszen imádkozni, énekelni, igét hallgatni csak a saját anyanyelvén tud az ember. Közös Mennyei Atyánk igazi megértéséhez, a Vele való őszinte beszélgetéshez nélkülözhetetlen az anyanyelv ajándéka. Ehhez az újrainduló, nem könnyű, de nem is reménytelen missziói szolgálathoz kérjük Isten áldását, Szentlelkének bölcsességét és erejét.”

E. É.

Regionális hozzárendelés: Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 "Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster