EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Új nap - új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap - új kegyelem

Amikor Jézus asztalhoz telepedett az emmausi tanítványokkal, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. Lk 24,30–31 (Zsolt 107,9; Jn 11,1/2/3. 17–27/41–45/; 2Tim 1,7–10; Zsolt 104) Senki nem törte meg még úgy a kenyeret, mint ő. Senki nem adott még ahhoz hasonló kenyeret, mint ő, senki nem szeretett még ennyire, mint ő, aki megtörte önmagát, aki odaadta önmagát, aki maga a szeretet. Testvérem, érted is, neked is, téged is. Áldásáról fel kell ismerned őt.

Krisztus mondja: „Én vagyok a juhok ajtaja. Ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.” Jn 10,7.9 (Zsolt 28,9; Róm 6,18–23; Mt 20,17–28) Bűneink folytán bezárult a mennybe nyíló ajtó, Krisztus azonban szélesre tárta azt. Olyan ajtó ő, amelyet nem lehet megkerülni, amin át be kell lépni. Ha megtesszük, az Úr megtart minket. Ezáltal két világ polgáraiként élünk még itt, a földön és az ígéretet megragadva már ott, a mennyben: „kettős állampolgárságunk” hallatlan szabadságot biztosít számunkra. A földi élet kínkeservei között is megelégít minket Istenünk, az emberi test erőtlenségein is győz a mennyei erők mozgósításával. Történjék bármi: tudjuk, hová megyünk, ki vár ránk, és hol a helyünk, amíg valósággal és egészen vele nem leszünk tökéletes mennyei országában.

Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? Zsolt 85,7 (Jn 4,14; ApCsel 21,8–14; Mt 20,29–34) A zsoltáros nem fordul el bánatában az Úrtól, hanem hozzá kiált. Nem vádolja mindenki előtt elkeseredetten, hanem kérdezi őt. Imádkozik hozzá, és kér. Tisztában van azzal, hogy bajában is az Úrral van ügye, és gondja elsősorban az Úrra tartozik, vele kell megosztania azt. Nem futja meg a fűhöz-fához rohanás fölösleges köreit. Céltudatosságának eredménye a biztos remény, amelyet az Úrba vet. A zsoltár a hit szavaival zárul: „Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését.”

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! Zsolt 118,17 (2Kor 6,4.9–10; Mk 5,2–24.35–43; Mt 21,1–11) Soha nem azért visz az Úr a szenvedésbe, hogy meggyötörjön, hanem hogy megtanítson a benne való bizalomra. Nem azért enged el a halál kapujáig, hogy megöljön, hanem hogy életet adjon; és nem azért szabadít meg, hogy minden maradjon a régiben, hanem hogy megújuljak, és ezzel a benne bízó új élettel dicsőítsem őt most és mindörökké.

Jézus mondja: „Aki a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!” Mt 23,11 (Bír 8,23; Fil 1,19–26; Mt 21,12–17) Amim van, az Úrtól kaptam. Nem használhatom csupán önmagam örömére, dicsőségére. Nagyon csábító mások fölött állni, kitűnni, elismerést elismerésre halmozni, dicséreteket bezsebelni, majd a főhelyre ülni és uralkodni. Az Úr ajándékai nem erre valók. A test egy tagjaként a többiekkel közös vérkeringésbe kapcsolva csak akkor lehetek hasznos, ha minden tagnak használok. És minél többet kaptam, annál nagyobb lehet a szolgálatom. Ezáltal nem talmi csillogásba burkolózom, hanem Krisztusra mutató, dicsőséges jellé válik életem, mások üdvösségére.

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Kol 3,23 (Zsolt 16,8; Jn 18,3–9; Mt 21,18–22) Óriási különbség! Az Úr előtt semmilyen körülmények között nem lehetek felületes, nincs helye a zúgolódásnak, és nem kell aggódva mérlegelnem, megéri-e munkám a befektetett energiát. Hiszen az régóta „ki van fizetve”. Nem kell éhesen lesnem a köszönetet, az elismerést sem, mert nekem van megköszönni valóm az Úr felé, mivel mindent kegyelemből kaptam. Egyetlen dolgot kell csupán szem előtt tartanom: munkámat az minősíti, mennyire szolgálja az Úr dicsőségét.

Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled – így szól az én Uram, az Úr –, és az enyém lettél. Ez 16,8 (Lk 22,20; Mk 9,1–10; Mt 21,23–27) A földön percenként megkötnek egy szövetséget, és talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, közel ugyanennyit fel is bontanak. Nem is lehet másképp, ha az emberi állhatatlanság szövetkezik. Az Úr által kötött szövetséget az ő nemzedékről nemzedékre ívelő hűsége garantálja. Biztosítékul önmagát adja, melyet Fiának vérével pecsétel meg. Mindezek tetejében vállalja az emberiséggel kötött szövetség kockázatát: házasságra lép a „hűtlen szeretővel”. Segítsen az Úr, hogy szövetsége minden másnál becsesebb legyen számomra, mert általa és érte megszentelve az övé lehetek mindörökké.

Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Új nap - új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster