EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Kereszténység és környezetvédelem

e-világ

Ökoteológia

Hozzászólás a cikkhez

Kereszténység és környezetvédelem

Miután a környezetvédelem ügye több mint fél éve állandó rovattal jelentkezik az Evangélikus Élet hasábjain, valószínűleg egyre kevesebben érzik azt, hogy nem helyénvaló a kereszténységgel való összekapcsolása. Visszatekintésképpen ezt a kapcsolatot ezúttal a rendszeres teológia oldaláról közelítjük meg.

Talán sokakban él a kérdés, hogy egy olyan feladat, amelyet a legtöbben gyermekkoruk óta a legtermészetesebb mindennapos teendők között, életmódjukhoz igazodva gyakoroltak, és a Jézus-hittel való leghalványabb kapcsolat tudatosítása nélkül is elég jól meg tudtak oldani, vajon mitől emelkedett mostanában ilyen nagy méltóságra? Ha pedig már így történt, joggal történt-e így? Talán a teológia változott? Vagy a világ?

Különösebb mérlegelés nélkül is azt válaszolhatjuk, hogy mind a kettő. Amennyire természetesnek tekinthető, hogy a szent és örök kérdésekkel foglalkozó tudomány maga is változik, ugyanannyira szembeszökő, hogy a világ utóbbi fél évszázados alakulása nemcsak gyorsabb, hanem minőségileg is eltérő változást jelent az eddigiekhez képest. (Legalábbis a világ általános állapota terén ez így van.) Az átfogó éghajlatváltozás, a fajok kipusztulása, az ivóvíz mennyiségének és minőségének csökkenése, romlása – mint a leginkább érzékelhető tünetek – mögött az okok és következmények olyan szorosan és többszörösen összefonódtak, hogy az ökológia mára az egyik legösszetettebb, az emberi jövő szempontjából leginkább stratégiainak nevezett tudománnyá vált.

Minthogy a környezetünkben bekövetkező mélyreható változások elsősorban az ember tetteinek következtében álltak be, illetve történnek folyamatosan, a környezetvédelemhez az embert a teremtés kiemelkedő teremtményeként ismerő teológiának is köze van. Ha a teológia a környezeti kérdések terén lemondana az aktív szerepvállalásról, ezzel azt ismerné el, hogy nincs mondanivalója az ember földi létének normáiról, szabályairól. Lemondásról azonban a nemzetközi és a hazai teológiában szó sincs. Ebből a meggyőződésből jött létre az ökoteológia tudmányága, amely nem műkedvelőként vagy kibicként akar beleszólni a saját eszközeivel dolgozó természettudományba, hanem arra emlékezteti ezt is, önmagát is, hogy egyetlen tudományos eredmény mögé sem bújtatható el a személyes felelősség. A teológiai etika nem mondhat le arról az alapszemléletéről, hogy a teremtés középpontjában az ember áll Teremtője számára kiemelkedően értékes voltával, a föld művelésére és őrzésére szóló megbizatásával, kérdőre vonhatóságával és számadási kötelezettségével. Ezért az ökoteológiának is azt a szemléletet kell érvényesítenie, hogy a Teremtésben adott életfeltételek megőrzése terén az emberi cselekvést ellenőrző és minősítő, helyes és útbaigazító etikáé a kulcsszerep. Mint az átfogó etikai megállapítások általában, ez is csak addig látszik semmitmondóan közhelyesnek, amíg valaki komolyan nem veszi a gyakorlatban; legyen szó az ipari lobbik által támogatott tudományos kutatások bármely fázisáról, a különböző emberi tevékenységet a környezet kárára megkönnyítő technológiák alkalmazásával kapcsolatos döntésekről vagy egyszerűen csak a rövid távú anyagi gyarapodás érdekében tett bármely ösztönös (ezért megbocsáthatónak vélhető) lépésről.

Létezik tehát a környezet megőrzésében és értő, felelős alakításában olyan hagyományos keresztény szemlélet, amely alapjaiban szabályozza az emberi tevékenységet. Ezzel azonban, úgy tűnik, valami baj van. Vagy nem képviseltük eddig elég következetesen, vagy félreértettük, esetleg magunk sem tudtuk, hogy van ilyen. Az is lehet, hogy tudtunk róla, csak eddig nem éreztük szükségét konkrét elméleti kifejtésének és megvalósításának. Úgy is tekinthetjük, hogy ennek a naiv korszaknak vetett véget 1967-ben ifj. Lynn White történész, aki a Nature folyóirat hasábjain megjelent híres-hírhedt tanulmányában éppen kultúránk zsidó-keresztény hagyományait tette felelőssé az akkor már tapasztalható környezetromboló életvite-lért és környezeti károkért. White szerint ennek az a megengedhetetlen emberközpontúság az alapja, amely legjobban 1Móz 1,26.28 szemléletében, az embert „mindenek korlátlan uraként” beállító isteni rendelkezésben fejeződik ki.

Azóta többen is kifejtettek hasonló nézeteket. Van, aki odáig megy, hogy még a véleménynyilvánítás jogát is megvonná a keresztényektől, mondván, volt elég időtök, miért nem csináltátok eddig jobban. A keresztény és zsidó telógiára természetesen nagy hatással voltak és vannak ezek a támadások, ezek után mindkettő igyekezett kimutatni White táborának nyelvi és történelmi tévedéseit. Hozzá kell tennünk: ez a teológia tudománya számára nem túl nehéz feladat. A vád azonban már kezdetben sem elméleti meggondolásokból született, a környezetvédelem ügye a mai napig sem merülhet ki elméletben, ezért a teológia sem moshatja tisztára magát tintával, papíron. Ez állít újabb feladatokat az ökoteológia, a teológia, a liturgia és általában az egyházi élet elé: képes-e élni a keresztény egyház a történelemben páratlan méretű és jelentőségű adománya, a közösség értékeivel teremtett világunk gazdagságának megőrzése terén?

Béres Tamás


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Kereszténység és környezetvédelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster