EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Nem mese ez, gyermek...

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Nem mese ez, gyermek...

Döbrentei Ildikó
Az Aszódi Egyházközség gyülekezeti házában tartották meg múlt szombaton az Északi Egyházkerület óvodai dolgozóinak második konferenciáját. Alberti, Irsa, Nagytarcsa és Vác evangélikus óvodái mellett a házigazda város intézményei is képviseltették magukat az alkalmon, melyen összesen 31 óvónő, illetve óvodai munkatárs kereste a választ az aktuális szakmai kérdésekre. Az evangélikus lelkiség további erősítését segítette a konferencia helyszíne, az Igére figyelés, a közös éneklés és a testvéri találkozás.

  1. Szebik Imre püspök – aki külföldi útja miatt levélben köszöntötte a konferenciát – soraival megalapozta az együttlét irányát, és megadta a találkozás alaphangját: „Az óvodai nevelés alapvetően fontos gyermekeink hitének, értékrendjének kialakításában” – írta a püspök, és Isten áldását kérte a legfiatalabb testvéreink nevelését vállalókra. „Ő adjon erőt, hogy a korszellemmel szembeszegülve is igaz emberek nevelését tudják megalapozni” – fejezte be levelét.

„A mese és a mese hatása” fontos ismeretanyag az óvodáskorú gyermekek életében. A témát szakavatott mesterek tárták a résztvevők elé: Döbrentei Ildikó és Levente Péter. „Mintameséik” nagy élményt nyújtottak a mintegy 30 meghívott kisgyermeknek, de a jelen lévő felnőtteknek, szakembereknek is: megmutatták, hogy bármiből lehet mese, amely leköt, szórakoztat és nevel is egyben.

Ezt követően a váci evangélikus óvoda logopédusa, Füke Pálné, előadásában a helyes és tiszta beszéd fontosságáról, illetőleg a beszédjavítás lehetőségeiről szólt. A témát konkrét kérdésfelvetések alapján járta körül szakmai alapossággal. Itt hangzott el egy fontos észrevétel: valójában az idegen nyelv elsajátításának alapját is letesszük, amikor a kisgyermekeket a helyes és szép beszédre szoktatjuk. Az édesanya-édesapa és az óvó néni csakis közösen törekedhet sikerrel arra, hogy szép magyar beszéd hangozzék kisgyermekeink ajkáról.

Az egész napos konferencia kezdetén Detre János váci, lezárásakor János Zsuzsanna hévizgyörki lelkész szolgált áhítattal.

D -s

Regionális hozzárendelés: Aszódi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Nem mese ez, gyermek...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster