EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Csendesnap - oklevélosztással

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Csendesnap - oklevélosztással

EKE oklevélosztás
"Jöjjetek! Maradjatok! Menjetek el!" – múlt szombaton tartott őszi csendesnapján ezzel a mozgósító címmel hívta, várta és küldte tovább a szolgálatba tagjait az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE). A ragyogó napsütés, az enyhe szeptemberi nap igazi megpihenést és lelki feltöltődést hozott mindazoknak, akik Jézus Krisztus és egymás közösségét keresve az ország legkülönbözőbb tájairól gyűltek össze a patinás budavári templomban.

A padok hiánytalanul megteltek a 10 órás kezdésre, amikor is Balicza Iván, a házigazda gyülekezet lelkésze köszöntötte az alkalom résztvevőit. Mint elmondta, Budavár első ízben ad otthont az EKE rendezvényének.

„Az őszi csendesnap, amint az már hagyománynak is nevezhető, egyúttal az EKE Bibliaiskola ünnepe is minden évben – vette át a szót Győrfi Mihály nyírszőlősi lelkész, az együttlét főszervezője –, hiszen ilyenkor köszöntjük az új hallgatókat, és ekkor adjuk át az okleveleket a végzett bibliaiskolásoknak. Erre az ünnepélyes mozzanatra a kezdő igeszolgálat után, az oltár előtti térben került sor. Bizony kellett a hely, mert szép számmal fejezték be tanulmányaikat a csendesnapot megelőző szombaton Piliscsabán. A bibliaiskolát elvégzett és sikeresen levizsgázott hallgatók az oklevelüket, a vizsgákat még nem teljesítő tanulók pedig emléklapjaikat vehették át a bátorító kézszorítás kíséretében.

A fogadalomtétel elmondása után Győrfi Mihály ApCsel 13,2–3 igéjével „indította útnak” a bibliaiskolásokat. Beszédében kiemelte: miután a hallgatók megismerték a Szentírás összefüggéseit, és testvéri közösséggé lettek az elmúlt két-három esztendő alatt, most itt az idő, és „menniük kell”. Hogy kinek hová, az talán még nem világos – de az a Jézus, aki elhívta őket, aki mindvégig erejét, áldását adta nekik, ezután is vezetni fogja őket. Amint Győrfi Mihály emlékeztetett rá: sok lelkész szívesen fogadja az ún. A, B, és C évet elvégzett szolgálattevőket – ám nem az oklevél a fontos, hanem a „mögötte lévő” szív, tudás, a Jézus Krisztus iránti elkötelezettség!

A nap bibliai mottója – „Jöjjetek! Maradjatok! Menjetek el!” – a három igehirdetés alapigéjének egy-egy szavát idézi. A kezdő igeszolgálatot a házigazda Balicza Iván tartotta Jézus hívó szavairól: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan...” (Mt 11,28–29). A „folytatást” a nap során következő másik két igehirdetés hordozta: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek...” (Jn 15,4–5) Ittzés István szolgálatával, valamint „Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Mt 28,19) Verasztó János tolmácsolásában. A csendesnap lehetőséget adott az igehallgatás, éneklés és imádság mellett a személyes bizonyságtétek általi épülésre, valamint a kötetlen beszélgetésekre is.

Hadd álljon itt végezetül egy „friss okleveles” bibliaiskolás, Garai András vallomása. „Soha nem késő az Úr iskolájába járni!” – mondta, miután megosztotta velünk egyik meghatározó hitélményét. A kételyeket, melyeket a kálvini predestinációtan végiggondolása keltett benne, a lutheri válasz oszlatta el. Belső békét és bizonyosságot szívébe Virág Jenő kis könyve, a „Dr. Luther Márton önmagáról” hozott. Történetének „csattanója is volt”: minekutána „megküzdött” az eleve elrendelés tanításával, és rálelt a lutheri magyarázatra – mi mást húzhatott volna a vizsgán, mint éppen ezt a tételt...? Jól tudja, nem véletlenül! Mint bátorítást adta tovább mindannyiunknak ezt az élményt.

A csendesnap úrvacsorás istentisztelettel zárult, Verasztó János és Balicza Iván szolgálatával.

Legyen hát áldás az útkeresésen és a megtalált szolgálati helyen, ahol az EKE bibliaiskolásai hirdetik majd szóval és cselekedettel Jézus Krisztus Urunkat!

Kőháti Dorottya

Regionális hozzárendelés: Budavári Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Csendesnap - oklevélosztással

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster