EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 40 - Absztinencia - hitből

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Absztinencia - hitből

Kék keresztes evangélizáció Mosonmagyaróváron

Az alkoholbetegség korunk egyik aktuális, egyre erőteljesebben terjedő jelensége, mely komoly társadalmi problémát okoz. Egy 1998-as felmérés szerint hazánk több mint egymillió alkoholbeteget számlál. Statisztikák szerint a májzsugor okozta halálesetek számát tekintve Magyarország a világ éllovasai közé tartozik. Az alkohol elleni küzdelemben jelentős szerepet vállal az ökumenikus alapokon működő Magyar Kék Kereszt Egyesület, amely Mosonmagyaróváron is jól működő csoporttal rendelkezik.

A Kék Kereszt Egyesület 1867-ben Genfben alakult meg. Az alapító lelkész Angliában ismerkedett meg olyan alkoholistákkal, akik Isten segítségével megszabadultak, és alkoholmentes életre kötelezték magukat. A mozgalom protestáns alapú, és azt hirdeti, hogy hitből, az Úr kegyelméből van szabadulás az alkohol rabságából.

Magyarországon 1895-ben alakult meg a szervezet evangélikus és református lelkészek együttműködésével. A mozgalom híre egy olyan cipészmester révén jutott el hazánkba, aki előzőleg „kiitta” magát vagyonából. Semmije sem maradt, családja is elfordult tőle. Külföldön a kék keresztesek segítségével absztinens lett, majd hazatérve sorstársaival kezdett foglalkozni.

A 20. század elején és közepén két alkalommal is betiltották a szervezet működését, de a református egyház keretein belül Evangéliumi Iszákosmentő Misszió néven tovább folyt a munka egészen 1951-ig, amikor szinte ellehetetlenítették ezt a szolgálatot. Mindezek ellenére nem szűnt meg teljesen a misszió, hiszen először Siklós József, majd halála után Balog Zoltán és felesége foglalkozott az alkoholbetegekkel.

A Kék Kereszt Egyesület hivatalosan csak 1993-ban alakulhatott újjá, mégpedig keresztény és ökumenikus szellemben. A gyógyításban a hangsúlyt az evangélizációra helyezik. Azt vallják, hogy nem ők gyógyítanak, hanem Jézus szabadít meg, így a szolgálat lényege az ember és Isten közötti kapcsolat építésén nyugszik. Az egyesület a szabadult alkoholbetegek utógondozására is vállalkozik. Az országban 40 településen működik kék keresztes csoport, amelyeket önkéntesek vezetnek. A csoportok célja, hogy tagjaikban az Istennel való kapcsolatot erősítve segítséget nyújtsanak az absztinencia megtartásához.

A mosonmagyaróvári csoport 1999-ben alakult meg tizenöt fővel. Az elmúlt hétvégén evangélizációs alkalmat tartottak, amelyre Szigetszentmiklósról, Oroszlányból, Győrből és Hegyeshalomból is érkeztek résztvevők. Tóth Antalnak, a helyi csoport vezetőjének köszöntője és a bemutatkozások után több megrendítő bizonyságtételt hallgattak meg a résztvevők. Az egymás után megszólaló volt alkoholisták döbbenetes önvallomásaikban őszintén szóltak arról, hogy többszöri visszaesés után, emberfeletti küzdelem árán, megtalált hitüknek köszönhetően miként sikerült megszabadulniuk az alkohol rabságából. A tanúságtételek után a jelenlévők Jézus szavairól elmélkedtek: „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Mk 14,38) Az ima és összegzés után a sorstársak kötetlen beszélgetéssel folytatták a tartalmas együttlétet.

Kiss Miklós


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Az egyháznak állandó reformációra van szüksége!
Élő víz
Csak ne Isten nélkül!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Rengeteg mondanivalónk volt
Szépülő épületek, ébredő remények Csurgón
A Podmaniczky-Vigyázó családra emlékeztünk
Nem mese ez, gyermek...
Harmóniában Istennel és embertársainkkal
Régi-új parókia Gyönkön
"Jöjjetek vissza - de ne egyedül!"
Hálaadás zeneszóval Medgyesegyházán
Keresztutak
Absztinencia - hitből
Megyei segítség az egyházaknak Bács-Kiskunban
Testvérek közt Berekfürdőn
Ökumenikus zene a faluért
Evangélikusok
Csendesnap - oklevélosztással
Esperes a Bakony mélyén
Nyugatról Délre
Az egyház jövőképe
Épül az evangélikus óvoda Cellben
Kitüntetés a "leghűségesebb operatőrnek"
Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomának története
Olvassuk Luthert - a reformáció havában (is)!
e-világ
Kereszténység és környezetvédelem
A génsebészet lehet Istennek tetsző tudomány!
Az agyafúrt erő hit nélkül mit sem ér
Keresztény szemmel
Húsleves
S. O. S.
Átörökítem a génállományomat
Torkosság
Tiszteld a gyermeket is!
A hét témája
Magyar harangok
Harangszó délben
Mit mondanak a harangok?
A millenium évének értékes hagyatéka
Részlet a Magyar harangok. Déli harangszó a Magyar Rádióban című könyvből
Haranghúzás birkózókkal
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése
Most ismét Apokalipszis most
A vasárnap igéje
Fehér hollók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 40 Absztinencia - hitből

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster