EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Európának szüksége van az evangéliumi hangra!

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Európának szüksége van az evangéliumi hangra!

Sajtótájékoztatón ismerkedhettek meg az egyházi és világi médiumok képviselői a lapzártánk idején már zajló budapesti nemzetközi protestáns nagygyűlés eseménysorával, az egyes programok legfontosabb részleteivel szeptember 7-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) lágymányosi székházában. A tanácskozást Erősödő közösség – A protestantizmus arculata Európában címmel az Európai Protestáns Egyházak Közössége (CPCE) rendezi.

A nagygyűlés kapcsán a három vendéglátó egyház nevében D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, a MEÖT elnöke, dr. Bóna Zoltán, a MEÖT főtitkára és Csernák István metodista szuperintendens szólt a megjelentekhez, kiemelve a szeptember 12–18. között a Ráday Kollégiumban tartandó konferencia egyházi és társadalmi fontosságát.

Szebik Imre ismertette a CPCE rövid történetét, továbbá a tagegyházak közötti szószéki és úrvacsorai közösség jelentőségéről beszélt. A jelen konferenciára utalva kiemelte, hogy a cél ezúttal is a közös protestáns meggyőződésben való megerősödés, valamint ezen hitünknek a megvallása az Európában többségben lévő katolicizmus mellett.

Csernák István arról szólt, hogy a metodista egyház számára megtiszteltetést jelentett a csatlakozás, s kiemelte: Európának szüksége van az evangéliumi hangra. Végül Bóna Zoltán rámutatott arra, hogy a nagygyűlés az előadók tekintetében is nagy jelentőségű – mind magyar, mind európai viszonylatban. Érzékeltette: ez a találkozó nem „vákuumban” zajlik, továbbá nyitott a többi egyház felé is. A konferencia egyik napján számítanak Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek látogatására is.

Elhangzott: a résztvevők mind a nyitó, mind a záró istentiszteletet a hívek közösségében fogják ünnepelni, s a program bőségesen kínál időt és lehetőséget a magyar kultúrával, illetve a különböző egyházi szolgálati területekkel való ismerkedésre. A parlamenti látogatás, melyre mind a vendégek, mind a sajtó képviselői hivatalosak, szintén a protestáns nagygyűlés fontosságát jelzi.

K. D.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Európának szüksége van az evangéliumi hangra!

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster