EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - „Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”

Két és fél napi kemény munka után az egyik résztvevőnek a címben olvasható felsóhajtása hitelesen tükrözte a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége ez évi közgyűlésének a sikerét, de a hangulatát is: ismét sikerült a „kört négyszögesíteni”, vagyis összehangolni és a további lépések megtételére fellelkesíteni a nyugati diaszpórában élő és gyülekezeti munkát végző lelkészeket, presbitereket, munkatársakat. Nem könnyű a dolga annak, aki – mint az említettek – felekezeti határokon átívelő „protestáns” munkát végez. Erről tárgyalt az a huszonhat gyülekezeti küldött – és szépszámú vendég –, aki augusztus 24. és 27. között a németországi Ludwigsburgban találkozott.

A Svájcból, Ausztriából és Svédországból érkezett résztvevők több gyülekezetet átfogó szövetségeket képviseltek; az összejövetelen továbbá az öt németországi és a párizsi gyülekezet küldöttei vettek részt. A jelenlévők által képviselt gyülekezetekben protestáns munka folyik evangélikusok, reformátusok, szabadegyháziak és nem ritkán katolikusok részvételével.

Ennek az adott helyzetnek megfelelően a 2001-ben megalapított szövetség célkitűzései között fontos szerepet játszik a Kárpát-medence evangélikus és református egyházaival való kapcsolatrendszer kiépítése. A METT (Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete) az első, ez irányba tett lépés volt, mely megteremtette annak a lehetőségét, hogy megismerjük egymást, tudomást szerezzünk a többiek örömeiről, bánatairól. Az év elején Budapesten járó küldöttség találkozott a két protestáns egyház püspökeivel, és meghívta a közgyűlésre mind a református, mind pedig az evangélikus egyház vezetőségét, hogy a párbeszéd folytatódjon.

Az evangélikus egyház részéről dr. Fabiny Tamás püspök látogatott el hozzánk. A Duna Televíziónál végzett munkájáról jól ismert kedves vendég előadásában a kapcsolatok kiépítésének három lépcsőfokát vázolta: a baráti kapcsolatot kell, hogy kövesse a munkakapcsolat. Ugyanakkor a pusztán emberi munkára épülő erőlködés nem elegendő, ha nincsen ezen a munkán Isten áldása.

Jólesett a kinyújtott testvéri kéz, mely az orosházi evangélikus világtalálkozóra való meghívással konkrét formát is kapott. Mégis, nem esett senkinek sem jól, hogy a magyarországi nagyobbik protestáns testvér nem vett részt találkozónkon. Vajon mi lehetett ennek az oka? Az idő vagy esetleg az érdeklődés hiánya? Pedig sok mindenről kellene beszélgetni. Vannak gyülekezetek évek óta lelkész nélkül – ezekben hogyan tovább? Mi lesz azokkal a gyülekezetekkel, ahol a jelenlegi lelkész nyugdíjaztatásával megszűnik a befogadó egyház által fenntartott lelkészi állás? Hogyan tudjuk vállalni a hazaiakkal együtt a külföldön tanulási lehetőséget, munkát, megélhetést kereső, nagyszámú magyar lelkigondozását – nem elsőrangú missziós terület-e ez, orvosság a Kárpát-medencei egyházak egzisztenciális problémájára? A sort lehetne folytatni.

A közgyűlés amolyan seregszemle is, ahol minden gyülekezet előadhatja ügyes-bajos dolgát, és meghallgatásra talál. Nem az okoskodó, hívatlan prókátorok találkája ez, hiszen minden gyülekezet helyzete gyökeresen más. Más a befogadó egyház „politikája” a más anyanyelvű protestánsok irányában, más a lelkészi állás feltétele, a költségfedezet, az állami juttatás (ha van), a gyülekezet összetétele, mások a hagyományai, és így tovább. A kölcsönös odafigyelés azonban segít, hogy ne érezzük kilátástalannak a túlélésért folytatott magányos harcot, erőt és bátorságot ad. Éreztük egymáson a testvéri megértő szó és odafigyelő fül értékét. Mert egy biztos: egyik nyugat-európai gyülekezet sem óhajtja feladni önmagát. Szívósan küzd a létéért – sokszor csupán a maréknyi presbitérium vagy egy-két elhívatott lélek erejéből.

A szövetség delegációval készül az orosházi találkozóra. Örülünk a kinyújtott testvéri kéznek. Reméljük, hogy legalábbis ezen a területen történik is valami, hogy a barátkozás és a munkakapcsolat gyümölcsöző legyen, és hogy közös ügyünket – Krisztus ügyét – hálásan együtt az Úr színe elé vihessük.

Gémes Pál


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 „Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster