EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Aki hisz, nem szégyenül meg

Szószóró

Hozzászólás a cikkhez

Aki hisz, nem szégyenül meg

Valaki egy evangélizáció után elbeszélte az igehirdetőnek, hogy mit élt át az első világháború alatt az olasz fronton.

„Hosszú ideig voltunk a tűzvonalban. Aztán leváltottak bennünket, és a front mögé vittek egy kis pihenőre. Egy barlangot rendeztek be számunkra szállásnak. A mellettem lévő ágyoszlop tetején egy hívő katona lehetett. Amikor este lefekhettünk, ez a katona elővette a Bibliáját. A többiek gúnyolták, zavarta őket a gyertyafény. Az illető egy szót sem szólt, csak olvasott tovább. Én sem szóltam, csendben feküdtem, és bámultam a fölöttünk lévő sziklatömeget. Ahogy a kis gyertyafény imbolygott, nekem úgy tűnt, mintha mozogna a felettünk lévő szikla. A körmömmel körülbelül öt centiméterre a mennyezet alatt egy jelet húztam a sziklafalra. Egy idő múlva azt vettem észre, hogy a mennyezet közelebb van a jelhez. Elordítottam magam: »Alarm!« (Riadó!) Mindenki rohant kifelé, ahogyan csak tudott. Amikor kint voltunk a sötétben, arról kezdtek tanakodni, hogy ki riadózott. Ki űzött belőlünk ilyen csúf tréfát? Az egész csapat dühöngött, én pedig lapultam, nehogy rám ismerjenek. Már azon voltunk, hogy visszamegyünk, amikor hatalmas robajjal leszakadt a taverna feletti szikla. Oda a biztos menedék… Ha az a hívő ember akkor lusta, vagy szégyelli, hogy Bibliát olvas, mindnyájan elvesztünk volna.”

„Alarm!” Riadó! Hányszor kellett volna használnunk ezt a szót az elmúlt években! Hányszor kerültünk olyan helyzetbe, amikor riadót kellett volna fújni, mégsem tudtuk megtenni! Sokszor elfelejtjük a kérdést, amelynek a rövidítését számos társam a csuklóján hordozza: WWJD. Azaz: mit tenne Jézus? („What would Jesus do?”) Az emberek inkább azt cselekszik, amit maguk látnak jónak.

Ugyanezt tapasztalom a mai fiataloknál is. Szégyellnek valamit vagy valakit. És szégyellik Istent és a vele való kapcsolatukat is. Azonban ha a történetben szereplő ember is szégyellte volna hitét és Istent, akkor mindnyájan odavesztek volna.

Alarm! Egy szó, amely megmentette a katonák életét. Mégis akkor, ott milyen nehéz lehetett kimondani. Riadóztatni az embereket: itt valami készül, veszélyben vagyunk. Mennyiszer figyelmeztetnek bennünket is a veszélyre! Az édesanya, aki óvja gyermekét a veszélyektől, az orvos, aki óv a káros szenvedélyektől, a közlekedési táblák, amelyek nemcsak informálnak, hanem figyelmeztetnek is bennünket.

Sokszor nem is tudjuk, mekkora csodát tesz velünk az Úr. Olykor igyekszünk ezeket tudományos maszlaggal megmagyarázni vagy magunkat előtérbe helyezni: igen, ez a mi érdemünk. „Jót tenni jó” – szólt a katolikus egyház szlogenje évekkel ezelőtt a televízióban. Azonban igazán akkor cselekedjük a jót, ha mi eltűnünk mögüle.

Kedves ifimunkások, lelkészek, tanárok! Az új tanévben módunk van rá, hogy riadót fújjunk a ránk bízott fiataloknak! Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Györe Balázs


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Aki hisz, nem szégyenül meg

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster