EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét

A szlovákiai evangélikus gyülekezetekben a júliusi és augusztusi vasárnapokon választási közgyűléseket tartottak, melyeken az egyháztagok az országos és az egyházkerületi elnökségekre szavaztak. Az egyházi törvények szerint szomszédainknál is hat évre szól az elnökségek mandátuma, amely csak egyszer hoszszabbítható meg. A jelenlegi országos elnökség már a második ciklusát tölti, ezért mandátuma a lejártához közeledik.

A szavazatszámláló bizottság felbontotta a tizennégy egyházmegye háromszáztíz gyülekezetéből beérkezett közgyűlési jegyzőkönyveket, és megállapította, hogy az egyetemes püspöki tisztre jelölt Milos Klátik és az egyetemes felügyelői tisztre jelölt Pavel Delinga megkapták a megválasztásukhoz szükséges szavazatokat. A bizottság erről hivatalosan értesítette a gyülekezeteket.

Az új egyetemes elnökség a Pöstyénben október 18–21. között tartandó zsinaton veszi át funkcióját.

Milos Klátik 1963-ban lelkészcsaládban született. A pozsonyi teológiai fakultáson tanult 1981 és ’86 között. Pozsonyban avatták lelkésszé. Posztgraduális tanulmányokat folytatott több németországi és angliai teológiai fakultáson. Pozsony-Ligetfalu gyülekezetének lelkésze, és tanít a teológiai fakultás rendszeres teológiai tanszékén, ahol tudományos fokozatot (PhD-t) szerzett. Tagja több egyházi bizottságnak. Felesége is felavatott lelkész. Négy gyermekük van.

Pavel Delinga agrármérnöki diplomát szerzett 1962-ben, majd 1980-ban megszerezte a közgazdaság-tudományok kandidátusa fokozatot. A Csehszlovák Szövetségi Gyűlés képviselője volt, majd a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa mezőgazdasági bizottságának elnöke lett nyugdíjazásáig. Pozsonyban lakott, de most nyugdíjasként a Léva közelében fekvő Devičany községben él. Felesége is evangélikus.

Mi, magyarok ezeréves sorsközösségben éltünk a szlovák néppel. A keresztény hit közös örökségünk, amely az európai kultúra fontos része, ma is megtartó erő. A Kárpát-medencében időközben határok jöttek létre, magyarok maradtak a határon kívül, és szlovákok élnek határainkon belül. Szükségszerű a testvéri, jószomszédi együtt munkálkodás, hogy egymásban partnert lássunk, ne pedig – a napi politika szempontjából nézve – pusztán legyűrendő ellenfelet. A feladatok vállalása mindannyiunk türelmes jóakaratát igényli.

Kapcsolatunk a múltban gyakran politikai viszonyok alakulásának a függvénye volt, olykor megszakadt, s újra kellett építeni a hidakat. Közös munkánkra előnyösen hatott Ján Chabasa egyetemes püspök 1953-ban tett pesti látogatása, aki itteni lelkészek előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy „az öreg Duna elmosta a régi sérelmeket, tudunk újat kezdeni”. Krisztusban egyek vagyunk. Később hasonló értelemben nyilatkozott Michalko püspök is, aki elősegítette professzorok kölcsönös vendégelőadásait, és a jövő érdekében szorgalmazta teológusok cserediákságát. Fel kell ismernünk, hogy a magyar–szlovák kapcsolatok ápolása közös érdekünk.

Isten áldását kérjük a Szlovákiában élő evangélikusokra és az új elnökségre.

Cselovszky Ferenc (id.)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster