EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Víz- vagy sörkeresztség?

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

Víz- vagy sörkeresztség?

A közép-németországi protestáns egyházak föderációja (EKM) a 2006. év témájaként a keresztséget választotta. Ennek apropóját az a kiállítás adta, amely augusztus 20-tól november 4-ig tekinthető meg a magdeburgi dómban. A tárlat címe: A keresztség ezer esztendeje Közép-Németországban. „A keresztelő évének” köszönhetően jelent meg a Glaube und Heimat nevű német egyházi hetilap augusztus 13-ai számában a Keresztség – víz nélkül és sörrel? című írás is, dr. Ernst Koch tollából.

  1. késő nyarán Luther Márton és Johannes Bugenhagen, Wittenberg városi lelkésze uralkodóiktól, Nagylelkű Frigyes János választófejedelemtől és testvérétől szereztek tudomást egy bosszantó esetről, amely Philipp Schmidtet, a türingiai Kahla lelkészét érintette. A lelkipásztor tudomást szerzett arról, hogy a Kahlában és környékén tevékenykedő bába több olyan gyermeket részesített szükségkeresztségben a születésük után, akikkel kapcsolatban a lelkész a „kétséges keresztség” megjegyzést tette. A lelkész célzott arra, hogy az asszony keresztelési gyakorlatában talán Andreas Karlstadt utólagos befolyása érezhető, aki Orlamündében végzett szolgálata idején a keresztség és az úrvacsora szentségével kapcsolatban számos ponton téves tanítást képviselt.

Egy kihallgatáson a bába arról számolt be, hogy amikor víz nem volt kéznél, „Isten szavával” keresztelt, azaz víz használata nélkül egyszerűen a kereszt jelét rajzolta a levegőbe a gyermek feje felett, és a következő keresztelési formulát mondta el: „Megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” A bábát később Kahla börtönébe zárták. Következő kihallgatásán kiderült, hogy maga a lelkész, Philipp Schmidt és Großeutersdorban működő szomszédja az előbb említett gyakorlatot utólag jóváhagyta. Az eset áttekinthetetlen maradt.

Luther Márton ismételten hasonló kérdésekkel szembesült, amelyek arra irányultak, hogy mi a szerepe kereszteléskor a víz használatának. Megtörtént, hogy egy parasztember házában olyan gyenge gyermek született, hogy úgy tűnt, veszélyben az élete. Mivel a házban nem volt víz, és a nagy sietségben nem is hoztak, a bába sörrel keresztelte meg az újszülöttet. A területen szolgáló lelkész az esetet Wittenbergben ismertette. Luther Márton azt tanácsolta, hogy a továbbiakban ne cselekedjenek így; ha a jövőben is előfordulna hasonló eset, akkor az ilyen „keresztséget” tekintsék érvénytelennek, az újszülöttet vigyék a templomba, és ott kereszteltessék meg. Így cselekszenek Krisztus parancsa szerint, mert a keresztelőhöz hozzátartozik a víz és Isten igéje. Philipp Schmidt lelkészt egyébként végül kiutasították a tartományból, ugyanis szintén botrányt okozott azzal, ahogy az úrvacsorán a kenyeret és a bort használta.

Németből fordította: Gazdag Zsuzsanna


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Víz- vagy sörkeresztség?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster