EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

[Lelkész:] Istenünk, te el nem múló szeretettel hordozod népedet, és egyházad közösségében örökkévaló kincsekkel gazdagítod.

[Lektor:] Add, Urunk, hogy megbecsüljük a keresztség ajándékát, amellyel egyházad testének részévé lettünk, ahol igédben és szentségeidben nekünk is újra meg újra felkínálod kegyelmedet! Tarts meg bennünket a gyülekezet közösségében! Szüntelenül őrizd és gyarapítsd nyájadat! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Urunk, tedd hajlékoddá szívünket, és add, hogy Szentlelked által megismerjük kegyelmed gazdagságát, hogy igyekezzünk meghálálni irántunk való jóságodat, és már ebben az életben megízleljük az üdvösség örömét! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Urunk, indíts bennünket bűnbánatra, és emlékeztess méltatlanságunkra, hiszen visszaéltünk kegyelmeddel és minden ajándékoddal! Mégse fordulj el tőlünk, hanem vezess vissza a veled való közösségbe, nap mint nap erősítsd hitünket, és tarts meg minket nyájadban! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Urunk, oltalmazz minket minden gonosztól: a háborútól, a gyűlölködéstől, a természeti katasztrófáktól és a készületlenül érő haláltól! Engedd, hogy életünk minden napján élő hittel, Lélekben és igazságban szolgáljunk téged! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Urunk, vigasztald a bánkódókat, gyógyítsd a betegeket, segítsd fel az elesetteket! Légy közel és távol élő szeretteinkkel! Őrizz meg mindnyájunkat kegyelmesen! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lektor:] Urunk, oltalmadra bízzuk a gyermekeket és az ifjúságot. Tedd eredményessé és hatékonnyá mindazok munkáját, akikre nevelésüket bíztad! Add, hogy míg gyarapodnak testben és szellemiekben, növekedjenek az előtted és az emberek előtt való kedvességben is! Jézus Krisztusért kérünk,

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg minket!

[Lelkész:] Hallgass meg bennünket, Urunk, és áldj meg minket! Te néped könyörgését minden reménységet meghaladó módon teljesíted: adj most is többet és jobbat, mint ahogyan kérni tudjuk, szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

[Gyülekezet:] Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster