EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben

A pincében porosodó Lenin-képtől indultunk. Akinek más kezdet adatott, az legyen érte hálás. Mint oly sok gyülekezetben megtörtént, a Debreceni Evangélikus Egyházközség egykori iskoláját is államosították, a Ságvári Endre Általános Iskola néhány osztályát helyezték ide. Az ingatlant 2001-ben kapta vissza az egyház.

Mikor az ünnepségünkre készültem, és az épületfelújítás folyamatáról kívántam egy rövid beszámolót mondani, az átadás-átvétel során készült fényképek között találtam egyet, mely a pince egykori elrettentő állapotát volt hivatott tükrözni: a salétromos, vizes falakat. Egyszer csak megakadt a szemem egy képen, melyen a Lenin-portré valahogy éppen a kompozíció közepére került. Ennek a szimbolikus jelentésétől nehéz szabadulni. Nagyon sokba került a debreceni gyülekezetnek is véglegesen múlttá változtatni azt a szellemiséget, mely oly felelőtlenül és nemtörődöm módon bánt az anyagi örökséggel. Egy olyan épületet kaptunk vissza, melyből szinte csak az oldalfalak voltak használhatóak, minden egyéb átépítésre, renoválásra szorult.

Az öt évig elhúzódó munka ez év augusztus végére fejeződött be. A gyülekezet több mint hatvanmillió forint összköltséggel a saját erejéből, minden külső segítség nélkül újította fel a házat, és alakított ki benne a földszinten egy nagyobb előadótermet, mely szeretetvendégségek, előadások és ifjúsági rendezvények megtartására egyaránt alkalmas; az első emeleten a másodlelkészi lakás, a padlástérben pedig hét egyetemista befogadására alkalmas otthon kapott helyet. Így az egykori segédlelkészlakást is igénybe véve összesen tizenegy egyetemistának tud gyülekezetünk segítséget nyújtani, mind a lakhatásuk megoldásával, mind lelki értelemben, bízva abban, hogy idővel egyfajta spirituális központtá válhat új gyülekezeti házunk.

A megújult épület felszentelésére szeptember 10-én, vasárnap délelőtt került sor. Az ünnepi alkalmon egyházkerületünk püspöke, dr. Fabiny Tamás szolgált igehirdetéssel. „Legyen békesség falaidon belül…” (Zsolt 122,7) – így szólt a meghívóra választott bibliai részlet. Az igehirdetés is a békesség kérdését járta körül, annak hármas értelmében: békesség önmagunkkal, a felebaráttal és Istennel. Hiszen „egyik sem lehetséges a másik nélkül”. A püspök utalt arra, hogy a békesség életre szóló feladat. Egy mosolyt fakasztó félreértést is felemlegetett: egy hazánkba érkező külföldi, amikor átkelt a határon, nem ismervén a magyar nyelvet, az első magyar település – Hegyeshalom – nevét látva felismerte az ősi héber szó, a shalom betűit, és azt gondolta, milyen szép, hogy egy egész ország tette életformát adó programjává a békességet. Az adhortáció ebbe az irányba haladt tovább: mi magunkon kezdve lehetünk képviselői ennek a békességnek. Először falainkon belül, megerősödve a békesség keresésének jézusi útjában, aztán kilépve az „ember háza” (értsd: gyülekezeti ház) és az „Isten háza” (értsd: templom) falain kívülre.

Elgondolkodtam azon, hogy mi veszélyezteti leginkább ezt a belül megtapasztalt, kifelé közvetített békességet, mely kovász lehet a világban. Mi a békesség ellentéte? Jézusnak az a példázata jutott eszembe, amelyben a meghasonlott országról, a meghasonlott házról beszél (Mt 12,25). Azt mondja, hogy a meghasonlott ház nem maradhat fenn. A ház a közösséget szimbolizálja, és az a szó, melyet használ, eredeti értelmében megosztást, pártokra szakadást jelent. Egy közösség, egy gyülekezet, ha pártokra szakad, még jó ideig őrlődhet a konfliktusok szorításában, de Jézus szerint sorsa meg van pecsételve. Ez egyházunk megmaradásának, jövőjének is a tétje. A pártoskodó, meghasonlott gyülekezeteknek nincs jövőjük.

Istennek hála, vannak olyan gyülekezeteink, melyek megosztottság, pártokra szakadás nélkül léteznek hosszú évtizedek óta: ezek közé tartozik a debreceni is. Ilyennek ismertem meg nyolc éve, és mindeddig sikerült is ilyennek megőrizni. Ezért is olyan fontosak számomra a 122. zsoltárnak ezek a szavai: „Legyen békesség falaidon belül…” Ezért érdemes fáradni és imádkozni. Hiszen minden más ennek már csak következménye, vagy inkább erre az alapra épül rá.

Réz-Nagy Zoltán lelkész

Regionális hozzárendelés: Debreceni Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster