EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Genfi múltidézés

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Genfi múltidézés

Aki ünnepel, visszafordul, visszanéz. A napok visznek előre, az ünnepnap viszont állomás, pihenő. Visszaemlékezünk régi eseményekre, s ezzel kiemeljük őket a múltból. Az ünnep felelevenít, jelenít. A jövőt ki lehet színezni, meg lehet álmodni, de ünnepelni csak azt lehet, ami a múltból int felénk.

Nos, a genfi magyar protestáns gyülekezet ez év június 4-én, pünkösdvasárnap ünnepelte megalakulásának ötvenedik évfordulóját. Ezen alkalom egybeesett dr. Pósfay György evangélikus lelkésznek, korábban az Evangélikus Világszövetség egyik vezetőjének a jubileumával: huszonöt évvel ezelőtt kezdte szolgálatát a gyülekezetben. A pünkösdi üzenet vonzásában volt mire emlékezni, volt miért hálát adni és személyes emlékeket felidézni.

A presbitérium és a Pósfay házaspár hivatalos és baráti meghívására e sorok írója szolgált igehirdetéssel, illetve vett részt a közvetlen és meleg hangulatú, az istentiszteletet követő gyülekezeti ökumenikus együttléten. Az igehirdetés tematikája 1Kor 15,57–58 alapján az áldozatos élet volt: „Minden, amit eddig kaptál – hangzott az igehirdetés – áldozatokból tevődött össze. A szülőknek, a nagyszülőknek, a mögötted lévő társadalomnak, a gyülekezet egymást váltó vezetőségének a rengeteg áldozata kellett ahhoz, hogy mi most, 2006. június elején együtt lehessünk ezen a hálaadó istentiszteleten lelkes énekkel, szívünkben gyöngyöző imádsággal. Azért, hogy emlékezzünk a fél évszázaddal ezelőtt megkezdett magyar protestáns istentiszteletek máig tartó sorozatára. Azért, hogy hálaadással gondoljunk a gyülekezet hűséges lelkipásztoraira: Vajta Vilmosra, Krüzsely Józsefre, Kupa Lászlóra, Riedl Róbertre, Varga Sándorra, Harmati Bélára, a sok beszolgáló lelkészre és teológiai hallgatóra, nem utolsósorban pedig a közöttünk lévő Pósfay Györgyre.”

A fehér asztal melletti gyülekezeti együttléten köszöntések hangzottak el a gyülekezet vezetőségének, a helyi evangélikus, református és római katolikus lelkészeknek a részéről. A humort sem nélkülöző vendégségen – életrajzának vázolása kapcsán – többek között utaltak Pósfay György részletes és „félelmetes” történelemtudására is. E krónika írójának a bevallottan nem első kézből származó információja szerint Pósfay Györgynek még arról is vannak feljegyzései, ami a teremtés előtt történt… Ha mégsem egészen így lenne, érje az ódium a krónikást. Elvégre errare humanum est – tévedni emberi dolog.

Pátkai Róbert


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Genfi múltidézés

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster