EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Fót reneszánsza

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Fót reneszánsza

A rendszerváltás előtt Fót a kántorképző szinonimája volt szinte minden magyarországi evangélikus számára. Aki csak egyszer is megfordult ott, az azt is tudta, hogy a szigorúan ellenőrzött és gyakorlatilag megtiltott egyházi ifjúsági munka szinte egyetlen legálisan megmaradt szigete volt Fót. Generációk ismerték meg egymást „a Mandák” falai között, és ezek a kapcsolatok máig meghatározóak maradtak. A rendszerváltás után Fót egy időre „légüres” térbe került, kereste a helyét…

A 2006. nyári kántorképző tanfolyamok egyik tanulsága, hogy a rendszerváltás után másfél évtizeddel Fót ismét megtalálta helyét az egyházban, illetve a mai ifjú generáció is megtalálta a helyét Fóton. A továbbképző tanfolyam után a három „hagyományos” nyári tanfolyam „telt házzal” zajlott, nagyjából százhetven fiatal kereste fel idén a kántorképzőt.

Már a „régi rómaiak” is el voltak keseredve a mindenkori felnövekvő generáció méltatlanságán. Ma sincsen ez másképpen, de Fótról mindenképpen jó hírekkel szolgálhatunk. A rengeteg lazább programot kínáló egyházi és világi táborozási és konferenciázási lehetőség mellett a Fótra jövő fiatalok nagy része tudatosan vállalja, hogy bő két héten keresztül nagyon feszített, komoly és koncentrált programon fog részt venni. Az igére figyelés és a zenetanulás nem könnyű: nagyfokú összeszedettség és kitartó gyakorlás mellett is csak lépésről lépésre, fokozatosan lehet előrehaladni, két hét alatt szinte alig észrevehető mértékben. Az évről évre visszatérő résztvevők kitartása reményt ad a jövőre nézve, hogy templomainkban nem fog elhallgatni az orgona és a gyülekezet éneke.

Fóton számomra minden évben az az egyik legszebb pillanat, amikor a nyitó istentiszteleten megszólal az első korál. A főleg fiatalokból álló gyülekezet éneke nyomán életre kelnek a több száz éves dallamok, és átélhetjük azt a közösségteremtő erőt, amely miatt oly fontos egyházunkban a közös éneklés. Bízom benne, hogy a közösségnek ezt a kifejeződését minden résztvevő átéli, hazaviszi, és amennyire erejéből telik, továbbadja.

Fót hagyományaihoz tartozik az is, hogy a különböző tanfolyamoknak szabadságában áll más-más helyre tenni a hangsúlyt. Egyházzenénk gazdagsága megengedi ezt a változatosságot. Az első két tanfolyamon az új liturgia elemeivel ismerkedhetnek meg behatóbban a résztvevők. A harmadik tanfolyam középpontjában hagyományos koráljaink állnak. Az igehirdetés és a zene szoros összefonódását az evangélikus egyházban legjobban Johann Sebastian Bach egyházi kantátái fejezik ki. Az esti áhítatok után néhány alkalommal ezek csendülnek fel. Az áhítat igehirdetésének és a kantáták szövegének ugyanaz a bibliai textus szolgáltatja az alapját.

Az idei tanfolyamon eggyel tovább léphettünk. Augusztus 20-án, vasárnap a budahegyvidéki evangélikus templomban istentisztelet keretében hangzott fel Bach 111. kantátája (Was mein Gott will, das g’scheh allzeit – Mit Isten akar énnekem, az lesz a legjobb nékem) a tanfolyam kórusának, hangszeres és énekes szólistáknak az előadásában, dr. Kamp Salamon országos egyházzenei igazgató vezetésével. Egy teljes kantáta betanítása, a zenekar és a szólisták megszervezése nem könnyű feladat: utoljára 1984-ben, az LVSZ budapesti nagygyűlésének záró istentiszteletén vállalkozott rá a kántorképző akkori kórusa. Bízunk benne, hogy a következő alkalomra nem kell ismét huszonkét évet várnunk.

A reneszánsz francia kifejezés, magyarul annyit jelent: újjászületés. Egyházunknak minden időben, napjainkban is, újjászületésre van szüksége. Sokat kell tennünk érte, de tudjuk, „az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja” (1Kor 3,7). Fót reneszánsza biztató lehet mindenki számára: egyházunkban van megújulás, lehet reménységünk a jelenre és a jövőre is.

Kertész Botond


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Fót reneszánsza

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster