EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - Médiafókusz – szentföldi kérdésekre

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Médiafókusz – szentföldi kérdésekre

Az elmúlt hónapokban nemcsak a közel-keleti konfliktus foglalkoztatta a közvéleményt, hanem – a National Geographic jóvoltából „felfedezett” Júdás evangélium, illetőleg Dan Brown sikerkönyve, A da Vinci-kód révén – a Szentírás is beszédtéma lett. A legizgalmasabb kérdésekről lapunkban is több ízben ejtettünk szót a nyár folyamán; most a Keresztény-Zsidó Társaság (KZST) Médiafókusz című programjában találkozhattunk velük, a Budapest-Deák téri templom gyülekezeti nagytermében.

Az aktuális kérdések szimpóziumjaként meghirdetett szeptember 11-i rendezvényen – melyen a moderátori feladatokat dr. Szécsi József, a KZST főtitkára látta el – először dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, a KZST ügyvezető elnöke tartott előadást. Szenzáció és/vagy tudomány: Júdás evangéliuma címmel először Jézus tizenkettedik, meglehetősen „rossz sajtójú”tanítványának a Szentírásban olvasható megítéléséről beszélt, majd „Júdás evangéliumát” elemezve arra mutatott rá, hogy a valószínűleg Krisztus után 220 és 340 között íródott gnosztikus kódex miként szabadítja meg Júdás személyét az antiszemita konnotációktól. „Júdás evangéliumára mint emberi műre kell tekintenünk; tudnunk kell különbséget tenni közötte és a Szentírás tanítása között” – zárta előadását Fabiny Tamás.

Júdás személye dr. Orosz Gábor Viktornak, az MTA–Evangélikus Hittudományi Egyetem Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport tudományos munkatársának az előadásában is visszaköszönt. A da Vinci-kód nyomában: „Keresd a nőt!” címet viselő referátumában Dan Brown bestsellerének a férfi és a női princípiumokra vonatkozó megállapításait Franz Alt 1989-ben megjelent Jézus – az első új férfi című kötetének mondanivalójával vetette össze. „A Biblia szerint Jézust ketten csókolták meg: a magdalai Mária és Júdás. Az asszony csókja a szeretet, míg a férfi csókja az árulás szimbóluma lett. Döntenünk kell, hogy a magdalai Mária vagy Júdás útjára lépünk-e!” – vonta le a konklúziót Orosz Gábor Viktor.

Az est zárásaként dr. Deák Péter válság- és konfliktuskutató szólalt fel. A Magyar Tudományos Akadémia doktora Egy elhúzódó válság csillapításának lehetőségei – arab–izraeli vagy iszlám–zsidó konfliktus? című előadása első felében arra kereste a választ, hogy milyen hatások gerjesztik a közel-keleti konfliktusokat, majd a háború jellemzőiről szólva legfontosabb megállapításként leszögezte, hogy – szerinte – nem vallási háborúról van szó.

– vitális –


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 Médiafókusz – szentföldi kérdésekre

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster