EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - A „puzzle” összeáll

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A „puzzle” összeáll

Orosházán rendezzük meg október 13–14-én a Magyar Evangélikus Konferencia (Maek) zászlóbontó nagygyűlését, ha úgy tetszik: az első magyar evangélikus világtalálkozót. Időzítése többszörös üzenetet hordoz. Az a tény, hogy éppen a reformáció hónapjában találkozunk, világosan utal közös reformátori gyökereinkre, hitbeli, teológiai örökségünkre.

Ez év októberében ünnepeljük az ’56-os forradalom és szabadságharc fél évszázados jubileumát is. Jól tudjuk, hogy az 1956. november 4-ét követő brutális megtorlás miatt sok hazánkfia és drága hittestvérünk szóródott szét a nagyvilágban. Reméljük, a Maek szolgálatán keresztül, már az első világtalálkozó napjaiban, gyógyul a magyar evangélikus világszórvány széttöredezettsége, a részek újra egymásra találnak, egymást kiegészítve, gazdagítva illeszkednek össze, amint ezt a Maek-logó szimbolikája sejteti és ígéri.

Így valósulhat meg a Maek alapszabályzatában meghirdetett cél: „A konferencia a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a világon bárhol élő magyar anyanyelvű evangélikus (protestáns) egyházak, gyülekezetek, illetve a nem magyar nyelvű egyházak közösségében élő magyar anyanyelvű evangélikusok testvéri és szolgálati közössége. Feladatának érzi, hogy erősítse és elmélyítse a közösséget alkotó tagok identitását, és segítséget nyújtson ahhoz, hogy a magyar anyanyelvű evangélikus (protestáns) közösségek és személyek egymást és intézményeiket megismerhessék és kölcsönösen támogathassák. A konferencia célja továbbá az evangélizáció előmozdítása, az egyházért és a magyarságért érzett felelősségtudat erősítése, az elesettek iránti szolidaritás, a szabadság, a türelem és a nyitottság Jézus Krisztus tanítása szerint való hirdetése.”

Nem véletlen, hogy éppen Orosháza ad otthont ennek az első, történelmi egymásra találásnak, hiszen 2001-ben a III. országos evangélikus találkozó keretében az orosházi templomban alakult meg a Maek elődje, a METT, a Magyar Evangélikusok Tanácskozó Testülete.

Október 13-án, pénteken 18 órakor az impozáns orosházi templomba várjuk a küldötteket és az érdeklődőket a világtalálkozó megnyitó istentiszteletére, amelyen Ittzés János elnök-püspök hirdeti az igét. Ezután az ünnepélyes megnyitón – a tervek Mszerint – köszöntőt mond Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, valamint Balog Zoltán, a parlament emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke. A megnyitót gazdagítja majd Bánffy György színművész szavalata és az orosházi evangélikus iskola műsora.

Szombaton az orosházi gimnázium dísztermébe várjuk a találkozó mintegy négyszáz résztvevőjét, akiknek egyik a fele a határon túlról, másik fele pedig a hazai egyházmegyék küldöttei közül kerül ki. A reggeli igeszolgálatot Adorjáni Dezső Zoltán erdélyi püspöktől, a déli áhítatot pedig Dolinszky Árpád vajdasági szuperintendenstől kértük.

A délelőtt folyamán Fabiny Tamás püspök és Gémes Pál stuttgarti lelkész tart előadást a Maek célkitűzéseiről. Ezt követően Frenkl Róbert országos felügyelő moderálásával a különböző régiók kapnak lehetőséget a bemutatkozásra.

Az ebéd utáni lelki-szellemi csemegét Badin Ádám rozsnyói színművésztől és társulatától várjuk, akik a magyar irodalom istenes verseiből készülnek zenés összeállítással. Ezzel a hivatalos, közös programtervezet véget is ér, lehetőséget kínálva a kötetlen beszélgetésekre, találkozókra, testvér-gyülekezeti kapcsolatok kialakítására, ápolására.

A szervezők péntek éjjelre, de szükség szerint szombat éjszakára is tudnak kollégiumi szállást biztosítani. Az igényeket kérjük az esperesi hivatalokban jelezni.

Viszontlátásra Orosházán!

Gáncs Péter


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 A „puzzle” összeáll

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster