EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 38 - A teremtési ünnepkör születése

e-világ

Hozzászólás a cikkhez

A teremtési ünnepkör születése

Nyitó istentisztelet a budavári evangélikus templomban

Az Európai Keresztény Környezeti Hálózat (European Christian Environmental Network, ECEN) megalakulása (1998) óta munkálkodik az egyházi év liturgiájának gazdagításán, a teremtési ünnepkör bevezetésén. (Erről már több híradás is megjelent az Evangélikus Élet Ararát rovatában.) Az előkészítő munka eredményeképpen az a javaslat született, hogy szeptember 1. és az október 4. utáni vasárnap között tartsanak a keresztény gyülekezetek, egyházak olyan ünnepkört, mely a Szentháromság Isten teremtő voltát és alkotásai iránti felelősségünket hangsúlyozza.

Magyarországon a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend szervezésében most először rendezték meg az ünnepkör nyitó, szeptember 1-jei istentiszteletét a budavári evangélikus templomban, Bence Imrének, a Budai Egyházmegye esperesének evangélizációjával.

Az istentisztelet a Parányi csillag ez a föld című evangélikus korál eléneklésével kezdődött, majd Kamenik Klaudia énekesnő adta elő Kovács Márta orgonakíséretével Haydn Teremtés című oratóriumából a „Nun beut die flur” című áriát. Az ECEN liturgiai szövegei segítségével összeállított imádságok többek között Isten gondviseléséről, a tőle kapott „környezetfenntartó” megbízatásunkról és az ezzel kapcsolatban elkövetett vétkeinkről, mulasztásainkról szóltak, majd a Bizony betelik az idő kezdetű korállal emlékeztek a résztvevők az új, romolhatatlan teremtés ígéretére s Isten előtti számadási kötelezettségünkre.

Az igehirdetés szolgálatát Bence Imre 2Móz 34,6 alapján végezte: „…az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” Bízhatunk benne, hogy Krisztusért megbocsátja, amit ellene, embertársaink vagy a teremtés egésze ellen elkövettünk. Elnézi a teremtettségünkkel való bűnös játszadozásainkat, és újjáteremti, amit az ember elront a természetben. Ezzel a hűségével és szeretetével akarja felelősségérzetünket növelni. Így az iránta való hálánkból fakadhat, hogy felelősséget vállalunk környezetünkért. A teremtés védelmével foglalkozva fontos, hogy elsősorban a Teremtőt akarjuk minél jobban megismerni, előtte csodálattal leborulni, s ez vezet azután alkotásainak megbecsüléséhez is.

Az istentisztelet a részvevők személyes megáldásával és úrvacsoravétellel zárult, majd Széchey Béla, az ökumenikus rend vezetője rövid tájékoztatást adott a jelenlévőknek az egyházakban folyó környezetvédelmi munkáról. Bemutatásra került a Környezetbarát menedzsment az egyházban című anyag, majd a jelenlévők kézhez kapták a Mit tehetünk keresztény gyülekezetként a teremtett világért? című rövid írás- és ötletgyűjteményt, melyekkel már az idei Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozón is ismerkedhettek az érdeklődők.

A szervezők reményei szerint a hasonló magyar alkalmak mellett – mint amilyen az ökumenikus rend által tartott, a környezetvédelmi világnaphoz (június 5.) kötődő teremtés ünnepe és konferenciája, vagy például a Szélrózsa találkozó teremtési áhítata – ez a kezdeményezés sok gyülekezetet megmozgat majd, hogy hűséggel szolgáljuk Istent a földi életet fenntartó, gyógyító munkájában az Úr Jézus nevében. Ha a hagyományos ünnepkörökben adventtől a mennybemenetelig Jézus földi életének állomásait követjük végig, akkor a teremtési ünnepkörben is rá kell tekintenünk, az egyetemes Niceai hitvallás szavaival élve arra, aki által lett minden.

Biczó Dénes


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Mit vagy kész adni ma?
A példázat folytatása
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
„Négy az egyben”
Becsületszék
Volt kapacitás Farádon
Templommá „előléptetett” jobaházi imaház
Mohácsi hálaadás
Két nyelven tanulnak
Olimpiai bajnok építette a sportpályát Bonyhádon
Forberger Lászlóról…
Negyvenéves a siklósiak lelki otthona
Új gyülekezeti ház szentelése Debrecenben
Gyülekezeti elnökségek és tisztségviselők konferenciája Révfülöpön
Keresztutak
A „puzzle” összeáll
Európának szüksége van az evangéliumi hangra!
„Nem is gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz…”
Genfi múltidézés
Médiafókusz – szentföldi kérdésekre
Megválasztották a Szlovákiai Evangélikus Egyház új elnökségét
Evangélikus „nemzetköziség” London szívében
Evangélikusok
Elindultak, de nem érkeznek meg soha többé…
Egységes értékrend jegyében
e-világ
A teremtési ünnepkör születése
Ha nem füstölögnénk…
Víz- vagy sörkeresztség?
Ne feledjük őket!
Keresztény szemmel
Iskolaváltás
Eszme, hatalom, érzelem
A hét témája
Bírálat – jobbról
Politika és erkölcs
evél&levél
Gazdagodtak ismereteink nemzeti ereklyénkről
Közlemények, nyilatkozatok
Evangélikus Hírlevél
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Otthon – a béke szigete
Fót reneszánsza
Tisztelgés egy evangélikus példakép előtt
Finn musical Luther életéről
Csillagászati motívumok evangélikus énekekben
Rákóczi-túrós
A vasárnap igéje
Hitet ébresztő testi szenvedés
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Érzelmek fogságában
Szószóró
Aki hisz, nem szégyenül meg
Cantate
A Gyülekezeti liturgikus könyv
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 38 A teremtési ünnepkör születése

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster